Stránka lovesexshop.cz nabízí obsah s erotickým obsahem. Proto Vás prosíme o vyjádření, ať už máte 18 let. Používáním naší webové stránky souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 
Ochrana osobních údajů
Obchodní podmínky 
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky internetového obchodu www.lovesexshop.cz se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku 

ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.  

Definice pojmů

Pokud nevyplývá z kontextu něco jiné, nižší uvedené pojmy mají následující význam:

Prodávající nebo dodavatel znamená: 

Webshop Logisztika Kft. 

1133 Budapest, Karpat utca 37, Hungary, 

Zapsaná v rejstříku obchodního soudu: Budapesti Törvényszék Cégbíróság,   IČ: Cg. 01-09-953952, DIČ: HU23121076

Odběratel, zákazník nebo kupující znamená: fyzickou nebo právnické osobu, která vstoupila do obchodního vztahu 

s prodávajícm zboží nebo položka znamená: všechny produkty uvedené v platném katalogu a ceníku internetového obchodu

Cena zboží a cena za dodání zboží

všechny ceny zboží jsou uvedené na www.lovesexshop.cz jsou uváděné včetně DPH. cena za dodání zboží na místo určené 

spotřebitelům se nezapočítává do těchto cen. cena za dodání zboží je hrazena spotřebitelům zvlášť podle platného ceníku, 

kterou si spotřebitel vybírá sám přímo během realizaceobjednávky. cena zboží je uváděna za jeden kus, pokud v popisu není 

uvedeno jinak. cena zboží označena jako "Akce" je platná do vyprodání zásob, pokud není uvedeno jinak. Produkty 

internetového obchodu www.lovesexshop.cz jsou určené pouze pro osoby starší 18 let!

Objednání zboží

Spotřebitel může realizovat objednávku prostřednictvím internetové stránky www.lovesexshop.cz nakoupení prostřednictvím 

této webstránky je celkem standardní, jak je běžné v internetovém obchodě. Před prvním nákupem není třeba se zaregistrovat.

V katalogu produktů se orientujte podle kategorií avnich jsou zobrazeny náhledy zboží. po kliknutí na náhled se zboží zobrazí 

s detailnějším popisem. Pokud jste se rozhodli koupit konkrétní zboží stačí kliknout na tlačítko "přidat do košíku",což způsobí 

přidání zboží do nákupního košíku, jehož souhrn je zobrazen v hlavičce stránky. Detailní zobrazení / souhrn nákupního 

košíku umožňuje upravit počet kusů vybraného zboží, případně ho i smazat. 

Postup:

vložení zboží do košíku

volba způsobu platby a doručení zboží, poznámka k objednávce

vyplnění údajů potřebných pro nákup

potvrzení objednávky

kliknutím na tlačítko "Objednat" se objednávka odešle prodávajícímu

Prodávající následně realizuje potvrzení objednávky případně její části na Váš email. 

Na vámi uvedenou emailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně vaší objednávky.

Pro potvrzení objednávky je nezbytná přesná specifikace zboží - označení jeho druhu, ceny,množství, dále ceny za dodání 

zboží, způsob a termín úhrady objednávky, způsob a termín dodání zboží. Takto potvrzena objednávka (případně její část), 

je pro obě strany závazná.

Důležité charakteristické prvky produktů, velikosti erotické prádla, prodávané v   internetovém obchodě, se liší od velikostí 

používaných V České republice (jsou zpravidla větší), proto je mimořádně důležité používání velikostní tabulky, 

která je dostupná na stránce daného produktu. Prodávající důrazně žádá každého spotřebitele, aby si přesně vybralvelikost, 

protože zakoupenou erotickou prádlo v případě špatně zvolené velikosti z hygienických důvodů nelze vyměnit.

Storno objednávky

Spotřebitel může bezplatně stornovat svou objednávku ještě před a i po potvrzení objednávky a to 

telefonicky na čísle +420 228 880 588 nebo e-mailem na info@lovesexshop.cz 

Zaplacena kupní cena za zboží nebo zálohová platba bude následně nejpozději do 14 dní vrácena 

spotřebiteli převodem na účet. Při stornování objednávky je třeba uvést následující údaje: jméno a 

příjmení, číslo objednávky a zboží, číslo účtu, kam má být poukázána zaplacena kupní cena 

nebo záloha. Prodávající má právo stornovat  objednávku pokud v dohodnuté lhůtě není schopen dodat 

objednané zboží a spotřebitel nemá zájem o náhradní plnění. 

Zaplacena kupní cena za zboží nebo zálohová platba bude následně nejpozději do 14 dní vrácena 

spotřebiteli. O stornování objednávky bude spotřebitel informován telefonicky nebo e-mailem.

Platba za zboží

Platbu za zboží může spotřebitel zrealizovat bezhotovostním platebním stykem předem, či v hotovosti nebo kartou u kurýra společnosti GLS.

Platba bankovní kartou:

V našem online obchodě přijímáme následující kreditní karty: karty MasterCard, Visa Classic, Maestro, Visa Electron a American Express. V případě online platby kreditní kartou je objednávka akceptována až po úspěšné platbě. Naším poskytovatelem platebních služeb online je společnost BARION.


Barion nabízí dva typy platebních možností:
platbu pomocí peněženky Barion nebo platbu bankovní kartou
Barion Smart Gateway lze platit pouze bankovní kartou, jednoduše zadáním údajů o kreditní kartě, není nutná žádná předběžná registrace. Nicméně uživatelé s peněženkou Barion mohou pohodlněji platit, takže každá platba může být zaregistrována. K nákupu můžete kdykoli přerušit kliknutím na tlačítko Přerušení nákupu na stránce.
Další informace o možnostech platby společnosti Barion naleznete na webové stránce společnosti Barion.

Platba při převzetí zboží:

Spotřebitel může vybrat i platbu při převzetí zboží od kurýra společnosti GLS. V tomto případě se spotřebiteli vyúčtuje manipulační poplatek ve výši 35 Kč. Kurýrní společnost poskytuje možnost platby v hotovosti nebo platební kartou.

 

Dodací lhůta

Dodací lhůta je obvykle 2 až 5 pracovních dní. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a spotřebitel se mohou dohodnout na

prodloužení dodací lhůty, nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně. Spotřebitel je vždy při potvrzení objednávky 

informován o aktuální délce dodací lhůty e-mailem. Dodací lhůta uvedená u výrobků je informativní průměrná doba dodání, 

která se v individuálních případech může lišit.

Dodání a převzetí zboží

Prodávající je povinen po zaplacení ceny za zboží a ceny za dodání zboží spotřebitelem, dodat zboží spotřebiteli 

v požadované kvalitě, ceně a množství jakož i v dohodnuté lhůtě. Dodání zboží je možné realizovat v rámci České republiky

a to prostřednictvím kurýrní společnosti GLS. Před převzetím zboží je spotřebitel povinný zaplatit cenu za zboží

a cenu za dodání zboží. Při převzetí zboží spotřebitel svým podpisem potvrdí jeho kompletnost, nepoškozený stav u kurýra 

prostřednictvím, jehož mu bylo zboží doručeno.

Daňový doklad (faktura) a záruční list (pokud je Součástí balení) jsou dodávané spolu se zbožím. 

Před podepsáním předávacího protokolu dopravci, spotřebitel vizuálne důkladně zkontroluje zásilku, zda není poškozena. 

Pokud je poškozena, Spotřebitel musí na místě požádat o   sepsání škodné zápisu. Produkt v  poškozeném balení 

spotřebitel převezme jen na vlastní zodpovědnost. Prodávající nepřijímá ohledně kvality nebo množství dodatečné 

reklamace bez sepsaném zápisu o škodě. 

Pokud se nepodaří zásilku doručit, přepravce nechá oznámení a   později, maximálně dvakrát se opět pokusí zásilku doručit. 

Dodání zásilek se uskutečňuje v pracovní dny mezi 9- 17 hodinou. 

Spotřebitel je povinen zadat takovou dodací adresu, na níž se ve výše uvedeném čase zdržuje. Zásilka je diskrétně zabalená,

proto může být uvedená dodací adresa i do zaměstnání.

Vady zboží, záruční doba a reklamace

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí spotřebitelem. Pokud jde o vadu,kterou možná odstranit, 

má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající  je povinen vadu bez zbytečného odkladu 

odstranit. Spotřebitel také může na místo odstranění vady požadovat výměnu zboží nebo pokud se vada týká jen 

součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží 

nebo závažnost vady. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohl řádně užívat 

jako zboží bez vady, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Pokud jde

o jiné neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží, 

kterou určuje prodávající. Záruční doba na produkty vybavené elek. motorkem je 12 měsíců pokud není uvedeno jinak

a začíná běžet ode dne převzetí zboží spotřebitelem. Na žádost spotřebitele je prodávající povinný poskytnout záruku 

písemnou formou (záruční list).

Záruka

Na zboží vybavený elek.motorkem se poskytuje záruka 12 měsíců / pokud není uvedeno jinak /

Záruka se nevztahuje na zboží opotřebované běžným používáním, mechanicky poškozeno, poškozený neodborným zacházením.

Rovněž na veškeré zboží poskytujeme 30 denní záruku na vrácení peněz bez udání důvodu. 

Upozorňujeme zákazníky, že zboží k nám nelze zasílat dobírkouDoporučujeme zákazníkům zasílat zboží doporučeně na naši 

adresu. Zboží nesmí jevit známky použití a musí být zasláno v původním obalu.

Reklamační řád

Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci dodávaného zboží. Reklamační řád nevylučuje ani 

neomezuje jakékoli závazné zákonné práva zákazníka nebo jakékoli práva zákazníka vůči prodávajícímu. Práva a povinnosti 

vyplývající ze záruky poskytované na výrobky, se řídí zejména ustanoveními o Zvláštních ustanoveních o prodeji zboží v 

obchodě a odpovědnosti za vady prodané podle občanského zákoníku, kde je spotřebitel poučen o svých právech

Pokud se v průběhu záruční doby projeví na výrobku závada způsobena chybnou konstrukcí, zpracováním nebo 

materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součástka zda díly) bezplatně opravený 

nebo vyměněn za nový. Reklamovaný výrobek nebo reklamovaná část musí být kompletní. 

Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo 

jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným 

nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými 

normami zda bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se také nevztahuje na poškození výrobku 

skladováním mimo rozsah teplot od -20 ° C až 45 ° C.

Dodavatel se zavazuje provést vybavení reklamace (záruční opravy) do 30-ti kalendářních dní od dne převzetí písemného 

uplatnění reklamace včetně reklamovaného zboží.

Reklamace musí obsahovat:

název reklamovaného zboží

konkrétní popis závady

reklamovaný výrobek nebo reklamovaná část

kopii dokladu o koupi (fakturu)

záruční list (u příslušenství je záručním listem doklad o koupi - stačí kopie)

adresu kam zaslat vybavenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email)

datum

způsob vybavení reklamace

Pokud reklamace nebude obsahovat tyto náležitosti je reklamační oddělení oprávněné reklamaci zamítnout. Upozorňujeme 

zákazníky, že zboží k nám nelze zasílat dobírkou. Doporučujeme zákazníkům zasílat zboží doporučeně na naši adresu:

Webshop Logisztika Kft.  

1097 Budapest, Ecseri út 14-16. HUNGARY

tel: +420 228 880 588

email:  info@lovesexshop.cz

Zpět bude opravený výrobek dopraven na naše náklady.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dní. V odůvodněných případech, zejména 

pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

Vybavení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. O výsledku reklamace bude spotřebitel informován bezprostředně 

po ukončení reklamačního řízení e-mailem nebo telefonicky. Reklamaci si spotřebitel uplatňuje u prodávajícího 

u kterého bylo zboží zakoupeno. Pokud je však v záručním listu uvedený jiný subjekt určený na opravu, který je

v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo na opravu u subjektu určeného 

k provedení záruční opravy.

Při uplatnění reklamace spotřebitel doručí reklamované zboží podle možnosti v originálním balení včetně kopie faktury 

prodávajícímu a to na poštovní adresu: 

WEBSHOP Logisztika Kft. 

1097 Budapest, Ecseri út 14-16, Hungary

Zboží zasláno na dobírku prodávající nepřebírá.

Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží

Platí při nákupu online přes e-shop.

Poučení o právu kupujícího odstoupit od smlouvy

(ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku 

nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů prodávajícího a o změně některých zákonů)

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 30 dnů. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy

začína běžet  ode dne, když spotřebitel, nebo ním určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy kupující informuje o svém rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy jedno

značným prohlášením elektronicky prostřednictvím e- mailu na adrese: info@lovesexshop.cz nebo písemně na adrese: 

WEBSHOP Logisztika Kft. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16, Hungary

Na tento účel může kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Doporučený vzor formuláře pro odstoupení

od smlouvy najdete zde (   pdf  )

V případě odstoupení od smlouvy elektronicky, prodávající přijetí odstoupení od smlouvy neprodleně potvrdí e-mailem.

Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, 

jak uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Po odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí všechny platby, které byly uhrazeny v souvislosti s uzavřením Smlouvy, zejména 

kupní cenu za zboží. 

Platba bude kupujícímu vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení

Kupní smlouvy Prodávajícímu.

Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na níže uvedenou adresu 

prodávajícího.

Zboží musí být doručeno zpět na adresu:

WEBSHOP Logisztika Kft. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16, Hungary 

nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující

zboží odešle zpět před uplynutím 30denní lhůty. Přímé náklady za navrácení zboží snáší Kupující 

Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný pro 

zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Vrácené zboží nesmí jevit známky používání a musí být zasláno 

Prodávajícímu s kompletním příslušenstvím, dokumentací a v původním obalu.

Pokud zboží jeví známky poškození nebo užívání, zboží není kompletní nebo ochranný obal je porušen, Prodávající 

neakceptuje odstoupení od Kupní smlouvy.

Aby jste jako kupující mohli bezproblémově odstoupit od smlouvy je nutné dodržet následující podmínky:

zboží musí být v původním nepoškozeném obalu

zboží nesmí být používáno

zboží musí být nepoškozené

zboží musí být kompletní

Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi a s písemným oznámením o odstoupení od smlouvy. 

Doporučujeme Vám, abyste zboží posílali doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu, nebo poškození

na cestě k nám.

Alternativní řešení sporů

Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na   

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Ochrana osobních údajů

Podrobné informace a pravidla o ochraně údajů najdete zde:   Ochrana osobních údajů

Upozornění

www.lovesexshop.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodů. Na všechny informace obsažené 

v internetovém obchodě  www.lovesexshop.cz (Texty, fotografie, popis, atd) se vztahují autorské práva Prodávajícího.

Platné od: 25. května 2018

Ochrana osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

Webshop Logisztika Kft. (dále jen "správce údajů") a internetová stránka https://www.lovesexshop.cz  (dále jen "stránka") tímto provozovatel oznamuje v rámci souvisejících služeb na web stránce Zásady ochrany osobních údajů pro správu údajů o uživatelích webových stránek a uživatelů služeb dostupných na webových stránkách (dále jen hromadně) ochranu údajů, řízení dat a správy dat.

V rámci ochrany osobních údajů, tímto správce údajů informuje uživatele webových stránek, o zásadách, postupech, principech a manipulaci osobních údajů, jakož i způsobu a možnosti uplatnění práv dotčených osob.

Správce údajů se zavazuje, že bude dodržovat a splňovat všechny požadavky stanovené v těchto Pravidlech a platných právních předpisech související s jeho činností.

Pravidla o ochraně osobních údajů jsou nepřetržitě dostupné na adrese: www.lovesexshop.cz

Pokud máte ohledně pravidel o ochraně osobních údajů doplňující otázky, které nejsou zahrnuty v těchto pravidlech, napište nám na email: info@lovesexshop.cz a náš pracovník Vám odpoví na vaše otázky.

Rádi bychom vás upozornili, že pokud poskytovatel dat (kupující), neposkytne své vlastní osobní údaje je povinen získat souhlas příslušné osoby.

Používáním Webové stránky www.lovesexshop.cz přijímáte a souhlasíte s pravidly o ochraně osobních údajů a jejich zpracováním na základě níže uvedených bodů.

Definice

a) "Správce údajů"  fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů individuálně nebo s jinými osobami, pokud jsou cíle a prostředky správy dat vymezené právem EU nebo právními předpisy, správce dat nebo zvláštní aspekty určení správce dat mohou být také definovány právem EU nebo právními předpisy

b) "Osobní údaje"   jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (v tomto dokumentu se označuje jako "dotčená osoba", "stály zákazník"), která přímo nebo nepřímo a to zejména na základě identifikátoru, jako je vaše jméno, číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů týkajících se fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální identity jedince

c) "Zpracování dat"  znamená jakoukoliv operaci nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo souborů automatizovaných nebo neautomatickými prostředky, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, rozdělení, skladování, úpravy nebo změny, použití, přenos, rozdělení odpovědnosti nebo zpřístupnění jiným způsobem, sladění nebo propojení , omezení, odstranění nebo zničení

d) "Omezení zpracování osobních údajů"  znamená omezení používání uložených osobních údajů za účelem omezit jejich použití i v budoucnu

e) "Profilování"  znamená jakoukoli formu automatického zpracování osobních údajů, při kterém se osobní údaje používají k hodnocení určitých osobních charakteristik spojených s fyzickou osobou, zejména výkonnost práce, ekonomický stav, zdravotní stav, osobní preference, zájem, spolehlivost, chování, analyzovat nebo předpovídat pohyb, pobyt a s tím související funkce

f) "Zpracovatel" je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který spravuje osobní údaje jménem správce údajů

g) "Příjemce"  je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému, nebo komu oznamují osobní údaje, zda je, nebo ne třetí stranou. Veřejné orgány, které mají přístup k osobním údajům v rámci individuálního vyšetřování v souladu s právem Unie nebo vnitrostátními právními předpisy, se nepovažují za příjemce;   správa těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů v souladu s cíli správy dat;

h) "Souhlas příslušné strany"  znamená dobrovolné, konkrétně, přiměřené a informovány   jasné prohlášení o vůli dotyčné osoby, jejímž prostřednictvím je prohlášení nebo potvrzení vyjádřené jednoznačným způsobem a vyjádřením souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů

i) "Incident,"   má  za následek únik přenášených, uložených   osobních údajů, které buď náhodnému nebo nedovolenému způsob byly zničeny, došlo ke ztrátě, změně, neoprávněnému sdělování nebo neoprávněnému přístupu k nim  

Správce údajů:

Webshop Logisztika  Kft.

Adresa: 1133 Budapešť, Karpat utca 37

Registrační číslo společnosti: 01-09-953952

Název registračního soudu: Fővárosi Törvényszék

Daňové číslo: 23121076-2-41

Telefonní číslo: +420 228 880 588

E-mail: info@lovesexshop.cz

Identifikační číslo správce: 03327-0001

Připomínky ohledně ochrany osobních údajů, zrušení: info@lovesexshop.cz

Právní základ, účel a čas zprávy údajů

Dotčené osoby, subjekty na webových stránkách mohou poskytnout dvěma různými způsoby o sobě informace, údaje:

Osobní údaje, které jsou výslovně poskytnuty nebo zpřístupněny při používání služeb internetového obchodu (viz   část   3.1)

V souvislosti s používáním internetového obchodu informace poskytnuté správci údajů týkající se návštěvy webové stránky a její použití (viz   část   3.2).

Právním základem pro zpracování dat je v každém případě   Evropský parlament a  Rada (EU) 2016/679 o ochraně osob se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ano zrušení nařízení 95/46 / ES (nařízení o obecné ochraně údajů)   Podle článku 6 odst. 1 písm. A) nařízení (dále jen "nařízení") Na základě dobrovolného poskytnutí dotyčné osoby.

Dotyčná osoba má právo na částečné, nebo úplné odstoupení od souhlasu poskytnutí osobních údajů písemným oznámením adresovaným správci údajů nebo žádat úplně vymazání osobních údajů.

3.1.       Správa osobních údajů

 

Více informací o službě Heureka : Správce   údajů  spravuje systém založený na nezávislých odezvách zákazníky, aby mohl poskytovat co nejkvalitnější služby.  Za tímto účelem je aktivována služba "Ověřené zákazníkem"  provozovatelem hodnotícího systému je   www.heureka.cz . Po zakoupení zboží z  internetového obchodu, jsou zákazníci požádáni o nezávislé hodnocení. Za tímto účelem je na dotčenou emailovou adresu spolu z názvem zakoupeného produktu / produktů odeslán od  heureka.cz dotazník, na jehož základě je možné hodnocení internetového obchodu. Zákaznické hodnocení a recenze poskytují skutečný obraz o kvalitě obchodu.

Dotyčná osoba odesláním objednávky souhlasí s přenosem dat na tento účel.

Takto přenášené osobní údaje poskytnuté společnosti Heureka Shopping s.r.o. (Adresa: Karolinská 650/1 186 00 Praha8 -Karlín   Česká   republika)  (www.heureka.cz) je nemůže využívat pro své vlastní účely. Je oprávněna zpracovávat výhradně za účelem dosažení cílů zde uvedených.  

Více se dozvíte na : https://www.heurekashopping.cz/pro-obchodni-partnery/podminky-pouzivani

Poskytnuté údaje: e-mailová adresa, název zakoupeného produktu / produktů.

Správce údajů v bodech 3.1 - 3.2   osobní údaje nepoužívá pro jiné účely než je uvedeno výše. Vydávání osobních údajů třetí straně nebo příslušným orgánem může, pokud zákon nestanoví jinak, musí podléhat předchozímu souhlasu dotčené osoby.

Ve všech případech, kdy jsou osobní údaje poskytnuté Správci údajů a mají být použity pro jiné účely, než je účel původního záměru, informuje o tom dotčenou osobu a získá výslovný souhlas nebo zákaz na další používání.

Správce údajů spravuje osobní údaje hlavně během platnosti vztahu s dotyčnou osobou (na konci kterého budou údaje vymazány), nebo dokud dotyčná osoba nepožádá o vymazání svých údajů.

3.3.           Údaje shromážděné v souvislosti s používáním webu (jiné řízení dat)

3.3.1.       Technické detaily, podrobnosti o návštěvnosti internetového obchodu

Správce údajů během analýzy logovaných, registrovaných souborů se nepokoušejí identifikovat příslušnou osobu.

IP adresa je pořadí čísel, která mohou být jasně identifikovány počítačem uživatele na internetu. Díky IP je možné geograficky vyhledávat a lokalizovat návštěvníka pomocí jeho počítače. Podle názvu navštívené web stránky, data, časových údajů nelze přímo dotčenou osobu identifikovat, ale v kombinaci s jinými (jak je uvedeno např. Při registraci) lze vhodným způsobem vyvodit údaje.

Okruh spravovaných dat: datum, čas, IP adresa počítače, název navštívené internetové stránky, údaje o cenách a údaj ohledně věku dotčené osoby.

Účel zprávy údajů: systém správy dat automaticky zaznamená IP adresu dotyčného počítače, čas začátku návštěvy v nezávislosti na konfiguraci počítače, typu prohlížeče a operačního systému. Takto zaznamenané údaje nemohou být propojeny s jinými osobními údaji. Údaje jsou spravovány výlučně pro statistické účely.

Účelem ochrany údajů  je kontrola funkčnosti služby, poskytování individualizovaných služeb a předcházení zneužití.

Období uchování zprávy údajů: 30 dnů ode dne procházení internetové stránky.

3.3.2. Zpráva  souborů cookie

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nepoškozují počítač.

Dočasné   cookie   :

Účel zprávy údajů: tyto soubory cookie slouží na zefektivnění a bezpečnost webových stránek, Jsou nezbytné, aby  některé funkce webové stránky nebo některých aplikací fungovaly správně.

Doba zpracování údajů: Pouze během návštěvy stránek, po jsou automaticky odstraněny.

Permanentní (trvalé) cookie:

Účel zprávy údajů:   Správce údajů používá permanentně soubory cookie, které mají lepší uživatelské rozhraní (například poskytují optimalizovanou navigaci). Tyto soubory cookie se v prohlížeči ukládají na delší období. Délka trvání závisí na nastavení, které  používá webový prohlížeč dotčené osoby.

Doba zpracování dat: Tyto   soubory cookie jsou uloženy déle ve vašem prohlížeči. V rozmezí 1 až 5 dní

cookie nákupního košíku

bezpečnostní soubory cookie

cookies vyžadované pro relaci chráněné heslem

cookie spokojenosti zákazníka:   NPS_3500f360_   _   last_seen,   NPS_3500f360_   Survey

Rozsah zpracovaných údajů: neshromažďuje osobní údaje.

Okruh dotčených stran: všichni návštěvníci internetové stránky.

Účelem zprávy údajů je: odlišení, identifikace aktuální relace  zúčastněných stran, vzhledem k jejich ukládání v souborech nedošlo ke ztrátě, správa nákupního košíku  

Doba zpracování údajů: pro zpracování dat Session  cookies je po dokončení procházení webové stránky, zatímco v jiných případech je to až 30 dní. V případě životnosti jsou to  2 kalendární dny.

Odstranění souborů cookie

Dotyčná osoba má právo používat cookie vymazat cookies z počítače, nebo zakázat prohlížeči. Soubory cookie se obvykle zpřístupňují v nabídce Nástroje / předvolby prohlížečů v nabídce soukromí / Historie / Vlastní nastavení, soubory cookie, soubory cookie  nebo sledování.

Webová stránka může obsahovat informace, zejména reklamy, pocházející od třetích stran a poskytovatelů inzerce, kteří nejsou přidružený k správci údajů. Je možné, že tyto třetí strany mohou umístit cookie v počítači za účelem sběru dat, nebo mohou posílat reklamní sdělení v souvislosti s vlastními službami. V takových případech se ochrana údajů řídí pravidly ochrany údajů stanovenými těmito třetími stranami a správce údajů není zodpovědný za takové zpracování dat.

3.3.3.   Správa dat pro   externí   poskytovatele služeb

Portálový  html kód obsahuje hypertextové odkazy z externího serveru nezávisle na Správce údajů a odkazů na externí server. Externí poskytovatel služeb je připojen přímo k počítači. Připomínáme našim návštěvníkům, že poskytovatelé těchto odkazů jsou schopni shromažďovat uživatelské soubory na přímou komunikaci s jejich zablokovaným prohlížečem přímým připojením z jejich serveru.

Potenciální přizpůsobený obsah pro dotčenou osobu je poskytován externím poskytovatelem služeb.

Více a podrobnější informace o zpracování a správě údajů vám poskytnou samotný externí poskytovatelé těchto služeb.

Při prohlížení webových stránek si váš počítač stáhne obrázek  gif logo shopmania.hu  Server shopmania.hu, může shromažďovat údaje z dotčeného počítače, jak je popsáno výše.

V případě služeb na míru poskytovatelé externích služeb umístí malý datový paket, cookies. Pokud váš prohlížeč a uložený soubor cookie odešle odezvu, poskytovatelé služeb, kteří ho zpracují, budou mít možnost propojit aktuální návštěvu dotyčné strany s předchozí návštěvou, ale výhradně jen v rámci vlastního obsahu.

Správce údajů na reklamu využívá externí poskytovatele služeb (Google, Facebook) Tito poskytovatelé služeb třetích stran (google, Facebook) ukládají  soubory cookie, aby zajistily, že dotyčná osoba navštívila předchozí webovou stránku Správce údajů a personalizované zveřejní reklamy (tj.re marketingová aktivita).

3.3.4.   Google  Analytics cookie (cookies)

Nezávislé měření a audit návštěvníka webových stránek a jiných web analytických údajů jsou od externího poskytovatele služeb společnost Google server   Analytics. Společnost Google může poskytnout podrobné informace o tom, jak   zpracovat údaje  o  měření na adrese www.google-analytics.com.

Google  Analytics  poskytuje pro Google  Inc. („Google")  analytické služby. Google  Analytics  pomocí  dotyčného počítače a souboru cookie (cookies) připraví analýzu interakcí uživatelů webové stránky. Analytics spravuje údaje na základě dobrovolného od uživatelů webových stránek. Účelem analytik cookies  souhrnné, anonymizované údaje, podle nichž je identifikace počítače velmi těžká, avšak nelze to zcela vyloučit.

Soubory cookie se  přenášejí a ukládají na serverech Google.  Tyto informace zpracovává společnost  Google jménem správce pro hodnocení každodenních zvyklostí uživatele, generování zpráv o frekvenci jejich používání na webových stránkách a provádění dalších služeb souvisejících s používáním  správce údajů. Během práce Google Analyitcs anonymizují IP adresy, nepoužívá userid, aby byly ochráněny osobní údaje.

Google používá cookies (cookie produktů) Další informace si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Zásady ochrany osobních údajů Googlu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu:   http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/   .

Rozsah spravovaných údajů: IP adresa, analytické soubory cookie (soubory cookie) jsou anonymizované a agregované údaje, které nelze použít k identifikaci počítače nebo příslušné osoby.

Doba ukládání dat: 26 měsíců

google   Analytics   cookie   : _   utma   , _   utmb   , _   utmc   , _   utmz   , _   utmv

3.3.5.   Google Adwords

Webová stránka používá kódy Google Adwords na sledování remarketingu. Je to založeno na schopnosti vyhledávat návštěvníky webu později na stránkách v reklamní síti Google s remarketingových reklamami. Kód remarketing  cookies používá k označení, zařazení návštěvníků. Uživatelé webových stránek mohou tyto cookies  zablokovat, pokud navštíví  Správce nastavení inzerce  Googlu a postupují podle pokynů na těchto   stránkách. Po zablokování nebudou dostávat personalizované cenové nabídky od Správce dat.

Rozsah zpracovaných údajů: hodnota nákupu, návštěva dané podstránky, čas a místo

Doba ukládání dat: do následujícího nákupu

goolge   analýza   ,   google   Adwords

cookie   : _   ga   , _   gat   , _   gid

3.3.6.  Soubory cookie umístěny společností Optimonk

Aplikace OptiMonk je "přizpůsobitelný pop-up   overlay", systém který umožňuje Správci údajů nabídnout slevy zákazníkům, poskytnutím svého jména a e-mailové adresy. V případě, že dotyčná osoba chce opustit tuto stránku, systém to zjistí a objeví se pop-up  okno, kde se bude nacházet Kolo štěstí s okamžitou výhrou.

Cookie jsou umístěny: Optimonk  výjezd   pop-up

optiMonkClient   

optiMonkSession   

místní   úložiště   :   OptiMonkVisitorAttributes  

uložení   relace   :   OptiMonkVisitorCart   

Spravovaný rozsah údajů:  skutečnost a čas návštěvy  dané  podstránky.

Doba zpracování údajů: 2 roky.

Zpracování dat

Webshop Marketing Kft.

Adresa:  4028, Kassai út 129 III.   patro 301-308.

telefon:   06-1-234-5012  

E-mail:   info@optimonk.hu

Web   : www.optimonk.hu

Služby:  poskytování   služby   Optimonk

Heureka  Shopping s.r.o.

Sídlo společnosti: Karolinská   650/1 186 00   Praha   8 -   Karlín   Česká   republika

Daňové číslo: CZ02387727

IČO : 02387727

E-mail: info@heureka.cz

Web: www.heureka.cz

Služby: zajišťuje službu Ověřené zákazníkům, zasílání dotazníků zákazníkům Správce údajů, zpracování zpětné vazby, hodnocení webových stránek Správce údajů na základě zpětné vazby od zákazníků.

GLS General Logistics Systems Hungary

Adresa: 2351 Alsónémedi, Evropa u.2

E-mail: info@gls-hungary.com

Web: www.gls-group.eu

Služby:   kurýrní služba, doručování objednávek přímo do domu;   doručování balíků a zásilek

REISSWOLF Budapest Data & Document Management   Ltd.

Adresa: 1097 Budapest, Illatos út 6.

Telefon   : + 36-1-219-5670

Web: wwww.reisswolf.hu

E-mail:  info@reisswolf.hu

Služby:   zneškodnění důvěrných spisů a jiných datových nosičů, poskytnutí ochrany a zabezpečovacího systému

UNAS Online Kft.

Adresa: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15

Telefón: +36-99/200-200

Email: unas@unas.hu

Služby:   poskytovatel hostingu

Rocket Science Group (mandrillapp systém e-mailového odesílání)

Adresa: 512   means   Street   Northwest   404, Atlanta, GA 30318, Spojené státy Americké

E-mailová adresa: legal@mailchimp.com

Služby: marketingový software pro rozesílání e-mailů

Správce údajů si vyhrazuje právo i v budoucnosti dále využívat služeb dalších zpracovatelů, které budou oznámeny Správcem údajů v pokynech o ochraně osobních údajů.

Předávání osobních údajů

Správce údajů může poskytnout osobní údaje třetím stranám, jen s výhradním souhlasem dotyčné osoby.

Relevantní práva dotčené osoby

6.1.  Informace a přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo kdykoli přistupovat, zkontrolovat, jaké informace a osobní údaje uchovává, zpracovává Správce dat. Příslušná žádost o přístup k osobním údajům musí být zaslána správci údajů písemně (e-mailem   nebo po š tou). Správce údajů poskytuje informace v široko používaném elektronickém formáte pro dotknoutú osobu. Správce údajů neposkytuje žádné informace, osobné údaje dotčené osoby ústně nebo telefonicky.  

V případě uplatnění práva na přístup informaci, zpráva obsahuje tyto údaje:

definujte rozsah spravovaných dat: jméno, fakturační jméno, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, o závislosti

na použité služby     

účel, čas a právní základ zprávy údajů o rozsahu zpracovaných údajů      

přenos dat: komu byly údaje předány nebo postoupeny později      

označení zdroje dat       

Správce údajů poskytne zúčastněným stranám kopii spravovaných osobních údajů v papírové nebo elektronické formě poprvé bezplatně. Při dodatečných kopiích, které požaduje dotyčná osoba, může Správce údajů účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. V případě, že dotyčná osoba požaduje zaslat informace elektronicky, Správce údajů ich zašle e-mailem.

Pokud dotyčná osoba na základě poskytnutých informací má jistě výhrady může požádat podle bodu 6 o opravu, doplnění, vymazání, omezení zpracování osobních údajů, jakož i ochranu těchto osobních údajů. Nebo může postupovat, jak je uvedeno v bodě 7.

6.2.   Právo na opravu a doplnění spravovaných osobních údajů    

Na žádost  dotčené osoby správce údajů bez zbytečného odkladu opraví nepřesné osobní údaje, nebo vyplní neúplné údaje s obsahem, které uvedla dotyčná osoba. Správce údajů informuje všechny příjemce o opravách nebo dodatcích, se kterými oznamoval osobní údaje, pokud to není nemožné nebo nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte písemně, budete informováni o kontaktních údajích těchto příjemců.

6.3.   Právo omezit zpracování údajů    

Dotčená osoba je oprávněna podat písemnou žádost a správce údajů je oprávněn omezit zpracování dat jestliže:

dotčená osoba zpochybňuje přesnost osobních údajů, v tomto případě se omezení týká času, podle kterého může správce údajů zkontrolovat správnost osobních údajů

zacházení s údaji je nezákonné a oponent se staví proti vymazání údajů a místo toho žádá, aby jejich používání bylo omezeno

správce údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely správy dat, ale přidružený subjekt je vyžaduje, aby předložily, vymáhali nebo chránili právní nároky

předmětem manipulace s údaji; v tomto případě se toto omezení vztahuje na dálku trvání určení nebo převládají legitimní důvody správce údajů nad oprávněnými důvody dotyčné osoby

Správa údajů dotyčnou osobu informuje v předstihu o omezení zpracování údajů, jakož i o jeho zrušení.

6.4.   Právo na vymazání (zapomnění)    

Na žádost dotyčné osoby Správce údajů vymaže osobní údaje bez zbytečného odkladu, je-li některý z těchto důvodů opodstatněný: i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány jiným způsobem Správcem dat;   ii) Dotyčná strana odebere souhlas správce údajů a nemá žádný jiný právní základ pro zpracování dat;   iii) Neexistuje žádný legitimní důvod pro správu dat,   iv) Dotyčná osoba nesouhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely přímý   marketing včetně profilování, pokud se týká přímého získávání údajů, v) pokud jsou osobní údaje zpracováványsprávcem údajů protiprávně; vi) poskytování služeb informační společnosti na shromažďování osobních údajů přímo dětem. Dotyčná osoba nemůže uplatnit své právo na výmaz v   případech pokud je ohrožena svoboda projevu, veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví. Pro účely archivace veřejného zájmu, vědeckých, historických nebo statistických účelů.

6.5.   Právo na ukládání / archivaci dat    

Ukládání, archivace dat slouží k tomu, aby dotyčná osoba mohla získat, dále využít osobní údaje spravované Správcem údajů. Přenášená data jsou omezené. neobsahují například   statistiky, údaje o transakcích, údaje o věrnostním systému atd.

Správce údajů zpracuje žádost, která byla sepsána a odeslaná pouze e-mailem nebo poštou. K ověření totožnosti je třeba, aby se dotyčná osoba dostavila osobně na sídlo Správce údajů a podle zadaných údajů ověřil totožnost.  

6.6.   Námitka proti zpracování osobních údajů    

Dotyčná osoba má právo kdykoliv podat námitku proti zpracování osobních údajů, týká se to i při přímých marketingových účelů včetně profilování. Správce údajů zpracuje námitku a dále nebude využívat zpracování osobních údajů pro tyto účely.     

Námitku je třeba podat písemnou formou ( e-mailem nebo poštou) nebo při newsletterech v emailu kliknutím na odkaz pro odhlášení.   

6.7. Termín na vyřízení žádosti     

Správa dat bez zbytečného odkladu  v každých případech podle bodů 6,1 .- 6.6 a během jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje dotčenou osobu o přijatých opatřeních. Pokud je to nutné, vzhledem ke složitosti a počtu aplikací může být tato lhůta prodloužena o další dva měsíce, ale i v tomto případě bude správce údajů informovat dotčenou osobu o prodloužení vybavení žádostí a uvede důvody. Pokud dotyčná osoba podá žádost elektronicky, nepožaduje-li jinak správa dat rovněž zašle odpověď elektronicky.         

Možnosti vymáhání práva

Vaše práva můžete uplatnit výhradně písemnou formou a to e-mailem nebo poštou.         

Kontakt:

Název: Webshop Logisztika Kft.   

Poštovní adresa: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. 

E-mailová adresa: info@lovesexshop.cz 

Dotyčná osoba nemůže prosazovat svá práva, pokud správce údajů prokáže, že dotyčná osoba se neumí dostatečně identifikovat li ze strany dotčené osoby žádost neoprávněná nebo přehnaná (zejména pokud jde o opakování), může správce údajů účtovat přiměřený poplatek za provedení žádosti nebo odmítnout opatření. Jestliže má správce údajů pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podala žádost, může požádat o dodatečné informace k potvrzení totožnosti žadatele.               

Pokud ovlivněn nesouhlasí s rozhodnutím správcem údajů může svá práva uplatnit před soudem nebo před orgánem na ochranu osobních údajů a informací .

Zpracování incidentu správy dat

Incident údajů má za následek únik osobních údajů přenášených, uchovávaných či jinak ošetřeným proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému sdělování nebo neoprávněnému přístupu k nim. Při takovém úniku správce údajů informuje dotčenou osobu a vede rejstřík s cílem informovat ji o úniku a přijatých opatřeních. Pokud správce údajů domnívá, že určitá událost představuje vysoké riziko pro práva a svobodu dotčených osob, bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do 72 hodin, informuje příslušný orgán o incidentu.

Pro úřad na ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i příslušný soud, prokurátor, vyšetřovací orgán, správní orgán může žádat od správce údajů osobní údaje dotčené osoby.

Správce údajů pro orgány - pokud orgán uvádí přesný účel a rozsah údajů - vydává osobní údaje pouze do rozsahu av rozsahu, který je nezbytný pro účely žádosti.

Odkazy

Správce údajů neodpovídá za obsahy, postupy a ochranu údajů a informací na webových stránkách třetích stran přístupných jako odkaz na jeho internetových stránkách. Pokud správce údajů zjistí , že stránka nebo odkaz, na který odkazuje, porušuje práva třetích stran nebo příslušné zákony, odkaz bez zbytečného odkladu odstraní z webových stránek. 

Způsob, jakým jsou uloženy osobní údaje, bezpečnost správy dat

Správce údajů se zavazuje zajistit bezpečnost údajů, provést technická a organizační opatření a stanovit procesní pravidla, která zajistí, aby byly zaznamenány, uloženy nebo spravované údaje chráněny, nebo aby se zabránilo jejich zničení, neoprávněnému použití nebo aby nebyla provedena neoprávněná změna. Toto zavazuje i kteroukoli třetí stranu, kterým se údaje přenášejí na základě souhlasu, které splňují požadavky na zabezpečení a správu dat.     

Správce údajů udělá vše pro to, aby nedošlo k náhodnému poškození nebo zničení dat. Tento závazek Správce údajů požaduje i od svých zaměstnanců. 

Správci údajů počítačové systémy a další místa pro ukládání dat v internetovém obchodě zabezpečuje Marketing Kft. (4028, Kassai út 129 III. Em. 301-308.) Stejně jako Media Center Hungary Kft. (6000, Sostakovics u. 3. II / 6.) a serverové služby 1132 Budapešť, Victor Hugo u. 18-22.             

Správce údajů vybírá a spravuje IT nástroje, které se používají pro správu osobních údajů při poskytování služby tak, aby zpracované údaje:

(K dispozici) oprávněným osobám

důvěryhodnost a autentifikace (důvěryhodnost zprávy údajů)

jeho integrita se dá ověřit (integrita dat)

neoprávněný přístup (důvěrnost)

Správce údajů vhodnými opatřeními chrání údaje před neoprávněným přístupem, úpravami, zveřejněním, mazáním, zničením, náhodným zničením nebo poškozením.

Správce údajů zajišťuje prostřednictvím vhodného technického řešení na ochranu elektronicky spravovaných souborů ve svých různých registrech uložené údaje - pokud to nepovoluje zákon - nemohou být přímo propojeny a přiřazeny k jinému subjektu. 

Vzhledem k nejnovější technologii poskytuje správce údajů technické, organizační opatření na ochranu bezpečnosti správy dat a poskytuje úroveň ochrany, která odpovídá rizikům správy dat.

Správce údajů zachovává během zprávy údajů:

důvěrnost: chrání informace tak, aby měli přístup pouze osoba, která je k tomu oprávněna     

integrita: chrání správnost a úplnost informací a způsob zpracování     

Dostupnost: Zaručuje, že pokud to dotyčná osoba potřebuje, může skutečně získat požadované informace a mít přístup k příslušným nástrojům.       

Informační systémy správce údajů a partnerů jsou rovněž chráněny proti podvodům, špionážní, sabotážím, vandalismu, požáru, povodni, počítačovým virům, počítačovým průniky a útokům. Provozovatel poskytuje zabezpečení prostřednictvím bezpečnostních postupů na úrovni serveru a na úrovni aplikací.   

Informujeme dotyčné osoby, že elektronické zprávy odeslané přes Internet (e-mail, web, ftp, atd.) Jsou náchylné k síťovým hrozbám, které vedou k podvodné činnosti. Na ochranu takových hrozeb bude správce údajů přijmout všechna preventivní opatření. Systémy jsou monitorovány tak, aby zachytili všechna bezpečnostní rizika a poskytli důkazy o bezpečnostních událostech. Monitorování systému také umožňuje kontrolu účinnosti předepsaných opatření. 

Jiná ustanovení

Správce údajů si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, upravit v celém znění tato pravidla Ochrany osobních údajů, které jsou dostupné a zveřejněny na www.lovesexshop.cz internetové stránce bez předchozího upozornění.         

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od: 25. května 2018. 

Nahoru