E-shop lovesexshop.cz nabízí obsah s erotickým obsahem. Proto Vás prosíme o vyjádření, ať už máte 18 let. Používáním naší webové stránky souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 
Ochrana osobních údajů
Obchodní podmínky 
Obchodní podmínky

 

Tyto VOP obsahují podmínky využívání stránkou www.lovesexshop.cz (dále: Eshop) poskytovaných prodejních služeb ze strany registrovaných a neregistrovaných spotřebitele (dále: Zákazník).

Přehlédnutím Eshopu, registrací, respektive nákupem (provedením kteréhokoliv řízení) na základě těchto VOP se uzavře mezi Prodejcem a Zákazníkem smlouva.

Zákazník, jako spotřebitel Eshopu je povinen přijmout podmínky těchto VOP. Pokud Zákazník nepřijme jakékoliv ustanovení VOP, nemůže používat stránku, nemůže v Eshopu nakupovat.

Pravidla zpracování osobních údajů Zákazníka se řídí Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné přímo přes hlavní stránku nebo přes následující odkaz: https://www.lovesexshop.cz/ochrana-osobnych-udajov

Technické informace, které jsou potřebné k používání Stránky a nejsou součástí těchto VOP, naleznete v informacích dostupných na stránce.

Jazyk smlouvy je český.

Přijaté objednávky jsou v elektronické podobě automaticky uložené v systému Prodejce, které může Zákazník po vstupu do vlastního účtu kdykoliv prohlédnout. Strany berou na vědomí, že smlouva uzavřená touto formou se nepovažuje za smlouvu uzavřenou v písemné formě, nejsou ze strany Prodejce vedeny, proto není jejich možné následně dohledat, a vztahují se na něj právní předpisy platné na území Maďarska.

 

Údaje prodejce

Vývojářům a provozovatelem tohoto Eshopu a prodejcem produktů distribuovaných v tomto Eshopu je:

Název společnosti: Webshop Logisztika Kft. (Dále: Prodejce)
Adresa: 1133 Budapest, Karpat utca 37., Maďarsko
Korespondenční adresa: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.
Vedený v obchodním rejstříku soudu: Budapesti Törvényszék Cégbíróság
Registrační číslo firmy (IČO): Cg. 01-09-953952
DIČ: 23121076-2-41
IČ DPH: HU23121076
Identifikační číslo správce osobních údajů: 03327-0001
Registrační číslo zpracování osobních údajů: NAIH-60933/2012. a NAIH-60934/2012.
Název orgánu, který vydal povolení k provedení obchodní činnosti a evidenční číslo povolení: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, pod evidenčním číslem XIII / 10402/2012 / B.

Registrace

Každá část Eshopu je dostupná pro každého i bez registrace. Ani nákup není vázán k platné registrací. Avšak v případě, že se Zákazník chce převést registraci na Eshopu, musí poskytnout Prodejci následující údaje:

• Jméno,
• Emailová adresa,
• Heslo,
• Adresa (doručovací, fakturační),
• Telefonní číslo.

O úspěšné registrací Prodejce informuje Zákazníka zasláním mailu.

Zákazník je oprávněn svou registraci kdykoliv stornovat prosredníctvom mailu, který zašle na adresu info@lovesexshop.eu. Po obdržení zprávy je Prodejce povinen bezodkladně stornování provést. Po stornování jsou údaje Zákazníka okamžitě odstraněny ze systému; to se ale netýká údajů a dokumentů uložených v souvislosti již zadaných objednávek, nemá za důsledek vymazání těchto údajů, neboť uložení těchto údajů je předepsáno § č. 169 zákona C. o účetnictví z roku 2000. Po odstranění dat jejich obnovení není možné.

Za utajení přístupových údajů zákazníka (zejména hesla) nese odpovědnost výlučně Zákazník. Pokud Zákazník zjistí, že k heslu zadávaného při registraci má přístup na to neoprávněná třetí osoba, je povinen neprodleně své heslo změnit, a pokud se domnívá, že třetí osoba toto heslo jakýmkoliv způsobem zneužívá, je povinen o tom informovat Prodejce.
Zákazník se zavazuje, že osobní údaje zadávané během registrace bude podle potřeby aktualizován ve prospěch toho, aby byly aktuální, úplné a vyhovovaly skutečnosti.

Průběh nákupu

Při prohlížení Eshopu víte jednotlivé produkty vložit do virtuálního košíku kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku", který se nachází na stránce vybraného produktu. Minimální hodnota objednávky je 199 CZK (bez přepravních nákladů), pokud tedy nákupní cena produktů vložených do virtuálního košíku nedosáhne tuto hranici, Zákazník nebude moci svou objednávku zaslat Prodejci. Po vybrání produktů je možné spustit samotný proces nákupu kliknutím na tlačítko "Pokladna", následně se dá samotná objednávka poslat vyplněním objednacího formuláře. Před prvním nákupem zadávaným přes Eshop není nutné provést registraci, Zákazník může nakupovat i jako návštěvník. V případě již existující registrace se doporučuje pozdější objednávky zadávat po přihlášení do uživatelského účtu. Registrace usnadňuje následné nakupování a využívání různých slev.

Zadávání objednávek v Eshopu je možné výhradně elektronickou formou. Prodejce je schopen přijmout a vyhovět objednávce, pokud Zákazník bez výjimky vyplní všechna políčka nacházející se v registračním, nákupním formuláři. Za škody vzniklé z neprovedení této povinnosti, respektive za technické problémy vzniklé během procesu nenese Prodejce žádnou odpovědnost. Náklady, které vznikly z důvodu chybně nebo neúplně zadané adresy nebo jiných údajů, informací snáší Zákazník.

Mimořádně důležité je přesné uvedení telefonního kontaktu, neboť Prodejce před podáním každé zásilky se dohodne se Zákazníkem telefonicky. V případě neúplně zadaných kontaktních údajů Prodejce nerealizuje objednávku.

Se zadáním objednávky Zákazník akceptuje, že Prodejce může pro realizování objednávky využít zprostředkované služby. Prodejce může využívat služby poskytované subdodavatelem, neboť doručení v jistých případech provádí třetí strana (kurýrní společnost). Prodejce je najednou poskytovatelem ai kupujícím výše uvedených služeb.

Technické možnosti úpravy nesprávně zadaných údajů

Upravit nesprávné zadané údaje je možné před kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". K vrácení na předešlou stránku je třeba používat tlačítko "Zpět". Údaje zadávané při registraci a přihlašovací heslo je možné po přihlášení kdykoliv změnit v bodě "Zákaznické údaje". Obsah "košíku" víte kdykoliv překontrolovat, změnit nebo i vymazat. Pokud zjistíte chybu zadaných údajů po odeslání objednávky, tuto skutečnost je třeba neprodleně ohlásit na e-mailové adrese info@lovesexshop.eu.

Vázanost nabídky, potvrzení

Doražení nabídky Zákazníka je ze strany Prodejce automaticky potvrzeno prostřednictvím mailu, který se posílá Zákazníkovi v rámci 48 hodinového intervalu od doražení nabídky. Tento potvrzující mail obsahuje údaje zadávané během nákupu, respektive registrace (fakturační a přepravní informace) ze strany Zákazníka, ID objednávky, datum objednávky a seznam objednaných prvků, jejich množství, cenu produktů, přepravní náklady a celkovou částku k zaplacení. Pokud Zákazník svou objednávku již zaslal Prodejci, a zjistí chybu v údajích figurujících v potvrzdovacom maily, musí to v průběhu 1 dne oznámit Prodejci, aby se mohlo vyhnout realizování nechtěných objednávek.

Zákazník je osvobozen od vázanosti nabídky, pokud v rámci 48 hodin nedostane od Prodejce potvrzující mail vztažený na danou objednávku.

Tento potvrzdujúci mail ze strany Prodejce se považuje za přijetí nabídky Zákazníka, čímž vznikne platné smlouvy mezi Prodejcem a Zákazníkem.

Pokud Zákazník svou objednávku již zaslal Prodejci, a zjistí chybu v údajích figurujících v potvrzdovacom maily, musí to v průběhu 1 dne oznámit Prodejci, aby se mohlo vyhnout realizování nechtěných objednávek.

Objednávka se považuje za smlouvu uzavřenou elektronickou formou, pro kterou jsou směrodatné podmínky stanovené zákonem č. CVIII. z roku 2001 (právní řád Maďarska) o některých aspektech služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. Smlouva spadá do působnosti Nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.) (Právní řád Maďarska) o podrobných pravidlech smluv uzavřených mezi spotřebitelem a podnikem a bere do ohledu nařízení směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2011/83 / EU o právech spotřebitele.

Ceny, vlastnosti, balení produktů

Ceny produktů

Ceny figurující při produktech jsou v každém případě ceny obsahující DPH. Produkty, u nichž figuruje cena 0 nebo 0,01 (nula nebo nula celá nulajedna) CZK, jsou v dané chvíli nedostupné. Objednávka takových produktů není platná, cena 0 nebo 0,01 CZK se nepovažuje za bezplatnou nabídku. Ceny uvedené v Eshopu jsou platné do jejich odvolání nebo změny. Obrázky a skladové informace uvedené na ploše Eshopu mají informativní charakter, mohou se lišit od skutečnosti. Z důsledku rychle se měnících skladových zásob se může stát, že navzdory uvedené informace "skladem", daný produkt ve skutečnosti není skladem. Za takové chyby nenese Prodejce žádnou odpovědnost, po zjištění chyby okamžitě informuje Zákazníka. V Eshopu se mohou vyskytnout překlepy, tedy i chybné označení ceny (zejména: desetinový překlepy, nákupní cena 1 Czk, atd.), Za publikované údaje nenese Prodejce žádnou odpovědnost, vyhrazuje si právo, aby v případě špatně uvdených údajů neakceptoval objednávku a neuzavřela smlouvu , respektive, aby uzavřenou smlouvu vypověděl vydáním oznámení před očekávanou realizací objednávky.

Balení

Objednané výrobky jsou prodejcům vždy posílány v diskrétně zabalené zásilce, které ani svým vzezřením, ani uvedeným odesílatelem nenaznačuje obsah zásilky. Osobní údaje Zákazníka jsou ze strany Prodejce zpracovávány důvěrně, tedy ani skutečnost objednávky, ani údaje Zákazníka neposkytujte jiné osobě (výjimku tvoří kurýrní společnosti) kromě Zákazníka (bližší informace naleznete v části Ochrana osobních údajů).

Důležité parametry výrobků, rozměry

Velikost prádla distribuovaných v Eshopu je odlišné od zvyklých velikosti na území České republiky (zpravidla jsou větší), proto je výrazné doporučeno používat velikostní tabulku umístěnou na stránce vybraného prádla. Prodejce výslovně žádá své Zákazníky o výběr správné velikosti, protože výměna zakoupeného erotického prádla z hygienických důvodů není možné v připadlo výběru nevhodné velikosti. Eshop distribuuje produkty patřící do následujících skupin produktů: erotické prádlo, intimní hygiena, erotické pomůcky, krémy, erotické společenské hry, kondomy, dárkové předměty, erotická kosmetika atd. Všechny produkty, které se nacházejí v Eshopu jsou určeny osobám starším 18 let! Všechny produkty (zejména krémy, lubrikanty, oleje) skladujte mimo dosah dětí! Barevné odstíny některých produktů se mohou lišit při zobrazení na počítači uživatele, od skutečné barvy daného produktu, tedy za zcela odpovídala barev nenese Prodejce žádnou odpovědnost.

Doručování zásilek a způsoby platby

Prodejce běžně dokáže realizovat objednávky během 1-2 pracovních dní, pokud je daný výrobek skladem. Prodejce snaží dodržet tuto dodací lhůtu, ale nenese žádnou odpovědnost, pokud výše uvedenou dodací lhůtu není možné dodržet. Při případných zpožděních Prodejce v každém případě kontaktuje Zákazníka, a informuje ho o pravděpodobném termínu realizování.
Jako doručovací adresu vždy zadávejte takovou adresu (např .: adresu pracovního místa), kde se nepřetržitě zdržujete v pracovních dnech mezi 8 a 18 hodinou, a víte balík převzít.

Zákazník je povinen překontrolovat v termínu převzetí zásilky bezvadnosť balíku, množství produktů a podepsat potvrzení o převzetí, pokud zjistí, že v souvislosti s produktem je vše v pořádku. Pokud se zjistí poškození balení nebo produktu, Zákazník musí požádat na místě o sepsání protokolu o zjištěné chybě. Produkt v poškozeném balení může Zákazník přebírat pouze na vlastní riziko. Prodejce nemůže přijmout následnou reklamaci na množství a kvalitu bez sepsaného protokolu. Podepsáním potvrzení o převzetí totiž Zákazník uznává, že převzat balík i vzhledem, i svým obsahem vyhovuje zadané objednávce (obsah balení je úplný, balení a zboží je nepoškozené).

Pokud je během doručení převzetí zásilky neúspěšné, o této skutečnosti dopravce ponechá oznámení, následně opakovaně, maximálně dvakrát, pokusí doručit balík. Doručování balíků se koná v pracovních dnech od 8 do 18 hodiny. Zákazník je povinen uvést takovou doručovací adresu, kde je v daném časovém intervalu dostupný. Doručovaná zásilka je diskrétní, proto můžete jako adresu uvést i adresu pracoviště.

Způsoby doručení

• Kurýrní společnost GLS

• GLS balíkomat

• Převzetí na výdejním místě zásilkový
Aktuální ceník přepravních nákladů naleznete zde

Způsoby platby

• Na dobírku
• Platba platební kartou online (platební brána Barion)
Aktuální způsoby platby najdete zde

Právo na odstoupení

Podmínky uvedené v tomto bodě se vztahují pouze na fyzické osoby, kteří jednají mimo své profese, samostatné nebo obchodní činnosti a zakoupí, objedná, dostane, používá, využívá zboží, a je adresátem nabídky, obchodní komunikace v souvislosti se zbožím (dále "Spotřebitel" ).

Spotřebitel je v případě uzavřené smlouvy směřující ke koupi produktu oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě třiceti (30) dnů od převzetí

a) produktu,
b) v případě vice poskytnutých produktů od naposledy poskytnutého produktu,
c) v případě produktu sestávajícího z vice položek nebo kusů od naposledy poskytnutého kusu nebo položky,
d) v případě potřeby produkt poskytovat pravidelně v rámci vymezeného časového intervalu od prvního poskytování produktu Spotřebiteli nebo nim označenou třetí osobou, která se neshoduje s doručovatelem.

Zákonem stanovenou povinností Prodejce jsou 14 kalendářních dní, ale na rozdíl od toho Prodejce zajišťuje 30 kalendářních dnů Spotřebiteli na to, aby své právo na odstoupení uplatnil.

Spotřebitel má nárok na uplatnění práva na odstoupení od smlouvy iv době mezi dnem uzavření smlouvy a dnem převzetí.

Proces uplatňování práva na odstoupení

Pokud Spotřebitel zamýšlí uplatnit své právo na odstoupení, své prohlášení obsahující jednoznačný záměr odstoupit dostat k Prodejci (například poštou, faxem nebo zprávou zaslanou elektronicky) při používání některých z kontaktů uvedených v bodě č. 1 těchto VOP. Pro tento účel může Spotřebitel využít i vzor Formuláře na odstoupení, který je dostupný přes tento odkaz. Spotřebitel své právo na odstoupení uplatňuje ve stanovené lhůtě, pokud před uplynutím výše uvedené lhůty pošle Prodejci formulář pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel musí dokázat, že své právo na odstoupení uplatňuje v souladu s nařízeními stanovenými v bodě č. 10.

V případě uplatnění odstoupení v písemné formě, odstoupení se bere jako uplatněné ve stanovené lhůtě, pokud Spotřebitel své oznámení o odstoupení pošle Prodejci v rámci 30 kalendářních dnů (může to být i 30. kalendářní den).

Z ohledu výpočtu dodržení lhůty pro odstoupení pro Prodejce je v případě podávání oznámení poštovní cestou směrodatným datum podání na poště, v případě oznámení provedeného mailem a faxem termín zaslání daného mailu a faxu. Je třeba, aby zásilku Spotřebitel podal na poště jako doporučený dopis, pouze tímto pádem je možné důvěryhodně dokázat termín podávání.

V případě prvezatia oznámení Spotřebitelské Prodejce neprodleně potrvdí Spotřebiteli doručení oznámení o odstoupení.

V případě odstoupení Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do 30 dnů od podání svého oznámení o odstoupení vrátit Prodejci objednané zboží na adresu uvedenou v bodě č. 1. Lhůta se bere za dodrženou, pokud Spotřebitel před uplynutím 30 denní lhůty pošle produkt (podá na poště nebo předá nim vybranému kurýrovi).

Náklady v souvislosti s vrácením zboží na adresu Prodejce nese Spotřebitel. Prodejce nemá možnost převzetí balíků zaslaných na dobírku. Kromě nákladů spojených s vrácením zboží Spotřebitel v souvislosti s odstoupením žádným jiným platebním povinnostem nepodléhá.

V případě pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy, neprodleně, ale nejpozději do 14 dnů od převzetí odstupného oznámení Prodejce vrátí všechny Spotřebitelem provedené protiplnění, do čeho se započítávají i přepravní (doručení Spotřebiteli) náklady, výjimku tvoří ty nadbytečné náklady vzniklé z důvodu, že spotřebitel si vybral jiný způsob přepravy jako je nejlevnější, prodejcům nabídnut způsob přepravy. Prodejce je oprvánený zadržet platbu, dokud neobdrží vrácený produkt nebo Spotřebitel důvěryhodně neprokáže jeho poslání: Prodejce bere do ohledu dřívější datum.

Při vrácení financí Prodejce používá způsob platby, který se shoduje s původně používaným způsobem platby, výjimkou je, pokud Spotřebitel výslovně souhlasí s používáním jiného způsobu platby; s používáním tohoto způsobu vrácení finanční částky Spotřebiteli nevzniknou žádné nadbitočné náklady.

Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty produktu pouze v tom případě, že se jedná o takové snížení hodnoty produktu, jehož důvodem je používání produktu nad rámec zjištění charakteru, vlastností a funkcí produktu.

Spotřebitel nemá nárok na odstoupení

V případě tak zabalených produktů, které nelze po převzetí a následném otevření vrátit z důvodu ochrany zdraví a hygienických důvodů (např. Erotické pomůcky, kosmetické výrobky, krémy, masážní oleje). Nelze vyžadovat přijetí zpět takových produktů, pokud přímé ochranné balení je již Spotřebitelem otevřené, a / nebo začal běžné používání pomůcky, neboť v tomto případě již není možné vyloučit, že daný produkt už byl v kontaktu s lidským tělem a tělesnými tekutinami, respektive bakteriemi, tím pádem nelze zaručit bezvadnou kvalitu produktu z hygienického a zdravotního hlediska.

V případě těchto produktů má Spotřebitel nárok na odstoupení pouze v případě, že balení takového produktu ještě neotevřel.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně uplatnění práva odstoupit, kontaktujte naši zákaznickou linku na některých z kontaktů uvedených na začátku VOP a požádejte o podrobnější informace.

Záruka na bežný tovar

Záruka na část produktu

V případě vadného plnění Prodejce, je Zákazník oprávněn uplatnit vůči Prodejci záruku na vadné plnění.

V případě spotřebitelské smlouvy je Zákazník oprávněn uplatnit záruku na část produktu v rámci 1 roční premlačej doby od termínu převzetí na takové vady, které existovaly již v termínu převzetí. Po uplynutí roční lhůty není možné ze strany Zákazníka uplatnit záruku na část produktu.

V případě smlouvy, která nebyla uzavřena se Spotřebitelem, oprávněná osoba může své právo záruky na část produktu uplatnit v rámci 1 roční promlčecí doby.

Zákazník - dle svého výběru - může zvolit opravu nebo výměnu, výjimkou je, pokud plnění Zákazníkům zvoleného způsobu řešení je nemožné, nebo pokud by ve srovnání s jiným způsobem řešení by plnění znamenalo Prodejci nepřiměřeně vyšší náklady. Pokud o opravu nebo o výměnu Zákazník nepožádá, respektive nemůže požádat, může žádat o dodání poměrného protiplnění, nebo vadu může i Zákazník opravit respektive dát opravit jinou osobou na náklady Prodejce nebo - v poslední řadě - může odstoupit i od smlouvy. V případě bezvýznamné vady odstoupení není možné.

Zákazník je oprávněn změnit vybraný způsob řešení záruky na část produktu na jiný způsob, ale náklady vzniklé z důvodu změny způsobu řešení musí snášet zákazník. Výjimkou je, pokud změna byla odůvodněna, nebo na změnu dal důvod Prodejce.

Zákazník musí po zjištění vady neprodleně, ale nejpozději do dvou měsíců od zjištění vady informovat Prodejce.

Zákazník může nárok záruky na část produktu uplatnit přímo vůči Prodejci.

Uplatnění záruky na část produktu v rámci šesti měsíců od data smluvního plnenianie není vázána k jiné podmínce než je uvedení chyby, pokud Zákazník prokáže, že produkt nakupoval od Prodejce (prokázáním faktury nebo kopií faktury). Prodejce je zproštěn záruky pouze v případě pokud tuto skutečnost vyvrátí, čili pokud dokáže, že vada produktu vznikla po předání Zákazníkovi. Pokud Prodejce ví prokázat, že důvod vzniku vady je možné připsat Zákazníkovi, nemusí uznat Zákazníkovi záruku na část produktu. Po uplynutí šesti měsíců od smluvního plnění je již Zákazník povinen dokázat, že Zákazníkem zjištěná vada už existovala iv termínu smluvního plnění.
Pokud Zákazník si uplatňuje záruku na část produktu - z ohledu uvedené vady - na zcela oddělitelnou součást od produktu, záruka na část produktu se nebere jako uplatněna na ostatní části produktu.

Záruka na produkt jako celek

V případě závady produktu (movité věci) Zákazník považován za Spotřebitele - na základě jeho rozhodnutí - může uplatnit právo uvedené v bodě 10.1. nebo záruku na produkt.

Spotřebitel ale nemá právo, aby za stejnou vadu najednou, průběžně uplatnil záruku na část produktu a také záruku na produkt. V případě uznané záruky na produkt ale je Spotřebitel oprávněn uplatnit záruku na část produktu vztahující se na vyměněný produkt, respektive na jeho opravenou část.
Jako řešení v případě uplatnění záruky na produkt Spotřebitel může jedině požádat o opravu nebo výměnu produktu, tedy nemůže požádat o finanční nápravu, poskytnutí slevy a odstoupení, neboť mezi výrobcem a spotřebitelem nevznikl smluvní vztah, chybí smlouva. V případě nároku na uplatnění záruky na produkt musí vadu produktu dokázat Spotřebitel.

Produkt se považuje za vadný, pokud nevyhovuje požadavkům na kvalitu platnými v momentě uvedení produktu na trh, nebo pokud produkt nedisponuje vlastnostmi uvedenými ve výrobcem vydaným popisu produktu.

Spotřebitel může nárok záruky na produkt uplatnit v rámci dvouleté lhůty od uvedení daného produktu na trh. Po uplynutí této lhůty toto právo zanikne. Po zjištění vady musí Spotřebitel výrobci neprodleně zjištěnou vadu nahlásí. Vada nahlášena v rámci dvouměsíční lhůty od zjištění vady se bere jako neprodleně přihlášena. Za škody, které vznikly z důvodu ohlášení s odkladem nese zodpovědnost Spotřebitel.

Spotřebitel může v případě movité věci právo o záruku na produkt uplatnit vůči výrobci nebo distributorovi (Prodejce).

Ve smyslu občanského zákoníku se za výrobce považuje i producent a také distributor produktu.

Producent, distributor (Prodejce) je osvobozen od záruky na produkt pouze v případě, pokud víte dokázat, že:

• daný výrobek nebyl produktovaný, respektive distribuován v rámci své obchodní činnosti, nebo
• vadu dle aktuálního stavu vědy a techniky nebylo možné ve chvíli zavedení na trh zjistit, nebo
• pokud vada pochází z důvodu uplatnění zákonem a jinými předpisy stanovenými podmínkami.

Dostačující je, pokud výrobce, distributor (Prodejce) potrvdí jednu z uvedených důvodů.

Záruka na motorem vybavený zboží a zboží vyšší hodnoty

Předpisy ohledně povinné záruky vztahující se na spotřební zboží obsahuje Nařízení vlády Maďarska o zákonné záruce na některé spotřební zboží č. 151/2003. (IX.22.).

Rozsah nařízení se vztahuje pouze na zboží, které figuruje v příloze nařízení a je prodáván v rámci spotřebitelské smlouvy uzavřené na území Maďarska.

Na produkty vybavené motorkem a erotický nábytek poskytujeme následující záruku:

• pokud je jednotková prodejní cena vyšší než 750 CZK a nižší než 7500 CZK poskytujeme záruku 1 rok,
• pokud je jednotková prodejní cena vyšší než 7500 CZK a nižší než 19000 CZK poskytujeme záruku 2 roky,
• pokud je jednotková prodejní cena vyšší než 19000 CZK, poskytujeme záruku 3 roky.

Záruka na motorem vybavené produkty a produkty vyšší hodnoty se nedotýká práva Zákazníka na záruku na běžný zboží.

Dnem zahájení záruky je termín uvedení produktu provozu, který se shoduje s datem plnění faktury vystavené zákazníkovi. Tato smlouva se považuje i za záruční list produktu.

Na vadu se nevztahuje záruka, pokud její důvod vznikl po předání produktu Spotřebiteli, tedy například pokud důvodem vady je
nesprávné uvedení do provozu (výjimkou je, pokud uvedení do provozu provedl Prodejce nebo jeho zástupce, nebo pokud důvodem nesprávného uvedení do provozu je chyba v návodu k použití produktu)
nesprávná manipulace s produktem, ignorování návodu k používání
nesprávné skladování, nesprávné zacházení, poškozování
živelná katastrofa, přírodní katastrofa.

V případě vady spadající pod záruku Spotřebitel má nárok

-v první řadě - podle vlastního rozhodnutí - na opravu nebo výměnu, výjimkou je, pokud plnění Zákazníkům zvoleného způsobu řešení záruky je nemožné, nebo - ve srovnání s jiným způsobem řešení - by plnění znamenalo Prodejci nepřiměřeně vyšší náklady, při braní do ohledu hodnotu produktu představovanou v bezvadném stavu, váhu porušení smlouvy a škodu vzniklou Spotřebiteli uznáním záruky.

-pokud Prodejce nezajistil výměnu nebo opravu, ve lhůtě vyhovující danému závazku, neví její vyhovět z důvodu šetření zájmů Spotřebitele nebo jestliže jeho nárok na výměnu opravu zanikl, Spotřebitel - podle vlastního výběru - může požádat o vrácení poměrné části kupní ceny, může sám opravit nebo dát opravit jinou osobou na náklady Prodejce, nebo odstoupit od smlouvy. V případě bezvýznamné vady odstoupení není možné.

Opravu nebo výměnu je třeba provést v přiměřené lhůtě - braním do ohledu vlastnosti produktu a Spotřebitelům předvídatelný funkcích - při ochraně zájmů Spotřebitele. Prodejce musí usilovat o to, aby opravu nebo výměnu provedl maximálně v rámci patnáct denní lhůty.

V případě opravy lze do produktu zabudovat pouze nový náhradní díl.

Do záruční doby se nezapočítává ta část doby opravy, po kterou Spotřebitel nevěděl daný produkt používat za svým účelem. Záruční doba v případě výměny produktu nebo části produktu (oprava) na vyměněný (opravený) produkt (část produktu), a z ohledu vady vzniklé z důvodu opravy začíná běžet od začátku.

Náklady, které vznikly z důvodu plnění záručního závazku snáší Prodejce.

Spotřebitel ale není oprávněn, aby na tutéž vadu najednou, současně uplatnil záruku na běžný zboží a záruku na motorem vybavený zboží a zboží vyšší hodnoty. Nezávislý na tohoto omezení Spotřebitel má nárok využít záruku na motorem vybavený zboží a zboží vyšší hodnoty nezávislý na oprávnění definovaných v bodech 10.1. a 10.2.

Uplatnění záruky

Zákazník může svůj nároku na uplatnění záruky na běžný zboží nebo na motorkem vybaven zboží nebo zboží vyšší hodonty ohledně zakoupených produktů podat osobně na adrese provozu Prodejce, formou e-mailu nebo telefonicky.
Název: Webshop Logisztika Kft.
Adresa provozu: 1097 Budapest Ecseri út 14-16.
Mailová adresa: info@lovesexshop.eu
Bližší informace ohledně vrácení zboží a potvrzení smlouvy naleznete zde: http://webshoplog.hu/formular_cz.pdf

Pokud produkt označen za vadný nevykazuje danou vadu a během kontroly nevykazuje ani jinou vadu, Prodejce nepodléhá žádné povinnosti ohledně záruky, výrobek nevyměňuje a nevrací ani nákupní cenu. Zároveň je ale Zákazník oprávněn žádat o opakované doručení daného produktu na vlastní náklady.

Jako zákazník můžete se obrátit v případě alternativních řešení sporů na Českú obchodní inspekci a podat návrh na alternativní řešení sporů. Bližší informace o alternativním řešení sporů naleznete zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Omezení ručení

Nákup prostřednictvím Eshopu předpokládá poznání a přijetí internetem stanovených možností a bariér ze strany Zákazníka, zejména na technický výkon a možné chyby.
Prodejce nenese žádnou odpovědnost za skutečnosti uvedené v následujících bodech, cokoliv bylo jich důvodem:

• Náhodná změna, nedorazenie dat posílaných a / nebo přijatých prostřednictvím internetu.
• Jakékoliv vadné fungování internetové sítě, které zabraňuje bezproblémovému chodu Eshopu a nakupování.
• Jakákoliv porucha přijímacích přístrojů na komunikačních linkách.
• Ztráta jakýchkoliv údajů a listů - nezávislý na tom, zda to bylo posláno písemnou nebo elektronickou formou - které nebyly podávány doporučeně.
• Nesprávný chod jakéhokoliv softwaru.
• Důsledky jakékoliv programové chyby, mimořádné události nebo technické poruchy.

Prodejce nenese žádnou odpovědnost, za žádnou přímou nebo nepřímou škodu, která vznikla v důsledku připojení se na Eshop nebo prohlížení Eshopu.

Zákazník nese odpovědnost za škody z důvodu uvedení, respektive zveřejnění osobních údajů jiné osoby. V takovém případě Prodejce poskytne veškerou pomoc příslušným orgánům ve věci zjištění identity osoby jednající protiprávně.

Veřejné komunikační kanály, které jsou součástí Eshopu (napsat hodnocení produktů), každý Zákazník používá na vlastní odpovědnost. Eshop není automaticky moderovaný, ale pokud Prodejce dostane upozornění, oznámení nebo jiným způsobem se dostane na jeho vědomí protiprávní nebo protizáujmové jednání, Prodejce je oprávněn bez odůvodnění trvale nebo na určitou dobu odstranit kterýkoli obsah, nebo jeho část. V případě opakovaného nebo vážného nesrovnalostí Prodejce je oprávněn Zákazníka definitivně vyloučit z používání stránky, včetně i vymazání registrace.

Autorské právo

Autorská práva všech obsahů figurujících na Eshopu (texty, (články, popisy produktů, informace, tyto VOP, atd.) Obrázky, ilustrace, jiné informace nebo údaje) patří Prodejci, a to bez časového a prostorového omezení. Především je zakázáno, aby byl obsah stažen z Eshopu používaný pro jiné účely než je nákup přes Eshop, propracovaný, kopírován, atd. V případě porušení autorských práv Prodejce nebo porušením této smlouvy, Prodejce okamžitě začne právní řízení vůči osobě jednající protiprávně. Používáním Eshopu Zákazník souhlasí s tím, že kopírování nebo používání obsahu Eshopu jiným účelem, jak je to tu určeno, se považuje za protiprávní jednání (porušení těchto VOP), iv případě, pokud se náhodou na daný obsah nespadá pod ochranu autorských práv. Zákazník souhlasí s tím, že v případě každého takového protiprávního jednání je povinen provozovateli Eshopu bez nutnosti dokazování zaplatit odškodné, jehož minimální hodnota je 4000 CZK.

Prodejce si vyhrazuje právo, aby podal návrh na soudní nebo úřední řízení vůči každé osobě, která používáním Eshopu (včetně nákupu) koná protiprávně, respektive o to pokouší. Eshop neodpovídá za žádné protiprávní jednání třetí osoby, které je provedeno na úkor některého spotřebitele nebo Zákazníka.

V případě jakéhokoli protiprávního jednání souvisejícího se stránkou nebo s jejím používáním, nebo porušením zájmů Prodejce je Prodejce oprávněn registraci Zákazníka okamžitě zablokovat, osobní a jiné jeho údaje i s registrací vymazat. Údaje je možné i nadále zpracovávat pro účely procesu v souvislosti s protiprávním jednáním a porušením zájmů. O výše uvedených krocích Prodejce nemusí Zákazníka infomujeme.

Internetový odkaz směřující na Eshop je volně umístitelný. Prodejce je ale oprávněn žádat o jeho bezdůvodné zrušení.

Zobrazení Eshopu nebo jeho jakékoli části na jiné domaine, například jako zarámovaná aplikace - jako část vlastní stránky - je možné výlučně v případě předchozí písemné dohody.

Webová stránka, na které je umístěn odkaz směřující na Eshop, nesmí mít dojem, že Prodejce doporučuje podporuje nákup nebo využívání danou stránkou nabízené služby nebo distribuované produkty.

Odkazující stránka nesmí uvádět nepravdivé informace o právním vztahu mezi odkazující stránkou, prodejcům a eshopů. Eshop učiní potřebné kroky při používání každého odkazu směřujícího něj, který poškozuje jméno a zájmy Prodejce, Eshopu.

Některé služby Eshopu umístí na počítači Spotřebitele jedinečné identifikační prvky, tzv. cookie. Cookie slouží výlučně na uľachčenie identifikace spotřebitelů, pro jiné účely jejich provozovatel nevyužívá. Blokování přijímání cookies nezabraňuje využívání služeb Eshopu.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů naleznete v pravidlech ochrany osobních údajů.

Řešení stížností

Jestliže spotřebitelský spor vzniklý mezi Prodejcem a Zákazníkem nelze vypořádat jednáním prováděnými s Prodejcem, Zákazník, považován za spotřebitele, se může obrátit na Českú obchodní inspekci, a může podat návrh na mimosoudní řešení sporů, respektive Zákazník má právo využít některou z následujících možností:

a) Obrátit se na spotřebitelské sdružení

Pokud Zákazník zjistí porušení svých spotřebitelských práv, je oprávněn obrátit se se svou stížností na příslušné spotřebitelské sdružení. Po vyhodnocení stížnosti se o provedení spotřebitelského řízení rozhodne daný úřad. Zákazník může vyhledat příslušné spotřebitelské sdružení pomocí následujícího odkazu.
Seznam spotřebitelských sdružení: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/uzitecne-kontakty/kontakty-na-vybrane-spotrebitelske-organizace--5724/

b) Řešit spotřebitelské spory přes online platformu Evropské unie:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=cz

V případě spotřebitelského sporu týkajícího se online uzavřené kupní smlouvy je umožněno, aby Spotřebitelé řešili i přeshraniční spor týkající se nákupu elektronickou formou, a to zadáním elektronické stížnosti, kterou je možné zadat přes online platformu, která je dostupná přes výše Uvedný odkaz.

K tomu není třeba udělat nic jiného, ​​jen aby Spotřebitel provedl na online platformě dostupné přes výše uvedený odkaz registraci, zcela vyplnil formulář, následně to přes platformu poslal orgánu. Tímto způsobem mohou spotřebitelé navzdory vzdálenosti svá práva jednoduše uplatnit.

c) Podat návrh na mimosoudní řešení sporů

Kontakt České obchodní inspekce pro mimosoudní řešení sporů: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

V případě pokud Prodejce odmítne stížnost Zákazníka, Zákazník je oprávněn obrátit se na Českú obchodní inspekci: podmínkou zahájení řízení je, aby se Zákazník pokusil vypořádání sporu přímo s prodejcům.

Do rozsahu činnosti České obchodní inspekce patří mimosoudní, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Úkolem České obchodní inspekce je, aby pokusil o vytvoření dohody mezi Prodejcem a Spotřebitelem za účelem vyřešení spotřebitelského sporu.

Česká obchodní inspekce začne jednat na základě spotřebitelem podávaný návrh. Návrh na mimosoudní řešení sporů je třeba podat na ústřední inspektorát České obchodní inspekce.

Česká obchodní inspekce:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Telefonní číslo: +420 296 366 360
e-mail:podatelna@coi.cz

Prodejce je během trvání mimosoudního řešení sporu povinen spolupracovat.

Na základě zákona a pravidel pro Českou obchodní inspekci se považuje za Spotřebitele každá nezisková organizace, církev, obytný dům, bytové družstvo, mikro-, malý- a střední podnik, který si zakoupí, objedná, dostává, používá, využívá nebo je adresátem hospodářské komunikace, nabídky v souvislosti se zbožím.

d) Podat návrh na řešení soudního řízení

Zákazník je oprávněn svou pohledávku vyplývající ze spotřebitelského sporu uplatnit před soudem v rámci občanskoprávního řízení na základě ustanovení občanského zákoníku a občanského soudního řádu.

Poslední změna: 01.09.2023

Ochrana osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

Webshop Logisztika Kft. (dále jen "správce údajů") a internetová stránka https://www.lovesexshop.cz  (dále jen "stránka") tímto provozovatel oznamuje v rámci souvisejících služeb na web stránce Zásady ochrany osobních údajů pro správu údajů o uživatelích webových stránek a uživatelů služeb dostupných na webových stránkách (dále jen hromadně) ochranu údajů, řízení dat a správy dat.

V rámci ochrany osobních údajů, tímto správce údajů informuje uživatele webových stránek, o zásadách, postupech, principech a manipulaci osobních údajů, jakož i způsobu a možnosti uplatnění práv dotčených osob.

Správce údajů se zavazuje, že bude dodržovat a splňovat všechny požadavky stanovené v těchto Pravidlech a platných právních předpisech související s jeho činností.

Pravidla o ochraně osobních údajů jsou nepřetržitě dostupné na adrese: www.lovesexshop.cz

Pokud máte ohledně pravidel o ochraně osobních údajů doplňující otázky, které nejsou zahrnuty v těchto pravidlech, napište nám na email: info@lovesexshop.cz a náš pracovník Vám odpoví na vaše otázky.

Rádi bychom vás upozornili, že pokud poskytovatel dat (kupující), neposkytne své vlastní osobní údaje je povinen získat souhlas příslušné osoby.

Používáním Webové stránky www.lovesexshop.cz přijímáte a souhlasíte s pravidly o ochraně osobních údajů a jejich zpracováním na základě níže uvedených bodů.

Definice

a) "Správce údajů"  fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů individuálně nebo s jinými osobami, pokud jsou cíle a prostředky správy dat vymezené právem EU nebo právními předpisy, správce dat nebo zvláštní aspekty určení správce dat mohou být také definovány právem EU nebo právními předpisy

b) "Osobní údaje"   jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (v tomto dokumentu se označuje jako "dotčená osoba", "stály zákazník"), která přímo nebo nepřímo a to zejména na základě identifikátoru, jako je vaše jméno, číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů týkajících se fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální identity jedince

c) "Zpracování dat"  znamená jakoukoliv operaci nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo souborů automatizovaných nebo neautomatickými prostředky, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, rozdělení, skladování, úpravy nebo změny, použití, přenos, rozdělení odpovědnosti nebo zpřístupnění jiným způsobem, sladění nebo propojení , omezení, odstranění nebo zničení

d) "Omezení zpracování osobních údajů"  znamená omezení používání uložených osobních údajů za účelem omezit jejich použití i v budoucnu

e) "Profilování"  znamená jakoukoli formu automatického zpracování osobních údajů, při kterém se osobní údaje používají k hodnocení určitých osobních charakteristik spojených s fyzickou osobou, zejména výkonnost práce, ekonomický stav, zdravotní stav, osobní preference, zájem, spolehlivost, chování, analyzovat nebo předpovídat pohyb, pobyt a s tím související funkce

f) "Zpracovatel" je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který spravuje osobní údaje jménem správce údajů

g) "Příjemce"  je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému, nebo komu oznamují osobní údaje, zda je, nebo ne třetí stranou. Veřejné orgány, které mají přístup k osobním údajům v rámci individuálního vyšetřování v souladu s právem Unie nebo vnitrostátními právními předpisy, se nepovažují za příjemce;   správa těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů v souladu s cíli správy dat;

h) "Souhlas příslušné strany"  znamená dobrovolné, konkrétně, přiměřené a informovány   jasné prohlášení o vůli dotyčné osoby, jejímž prostřednictvím je prohlášení nebo potvrzení vyjádřené jednoznačným způsobem a vyjádřením souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů

i) "Incident,"   má  za následek únik přenášených, uložených   osobních údajů, které buď náhodnému nebo nedovolenému způsob byly zničeny, došlo ke ztrátě, změně, neoprávněnému sdělování nebo neoprávněnému přístupu k nim  

Správce údajů:

Webshop Logisztika  Kft.

Adresa: 1133 Budapešť, Karpat utca 37

Registrační číslo společnosti: 01-09-953952

Název registračního soudu: Fővárosi Törvényszék

Daňové číslo: 23121076-2-41

Telefonní číslo: +420 228 880 588

E-mail: info@lovesexshop.eu

Identifikační číslo správce: 03327-0001

Připomínky ohledně ochrany osobních údajů, zrušení: info@lovesexshop.eu

Právní základ, účel a čas zprávy údajů

Dotčené osoby, subjekty na webových stránkách mohou poskytnout dvěma různými způsoby o sobě informace, údaje:

Osobní údaje, které jsou výslovně poskytnuty nebo zpřístupněny při používání služeb internetového obchodu (viz   část   3.1)

V souvislosti s používáním internetového obchodu informace poskytnuté správci údajů týkající se návštěvy webové stránky a její použití (viz   část   3.2).

 

Právním základem pro zpracování dat je v každém případě   Evropský parlament a  Rada (EU) 2016/679 o ochraně osob se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ano zrušení nařízení 95/46 / ES (nařízení o obecné ochraně údajů)   Podle článku 6 odst. 1 písm. A) nařízení (dále jen "nařízení") Na základě dobrovolného poskytnutí dotyčné osoby.

Dotyčná osoba má právo na částečné, nebo úplné odstoupení od souhlasu poskytnutí osobních údajů písemným oznámením adresovaným správci údajů nebo žádat úplně vymazání osobních údajů.

3.1.       Správa osobních údajů

 

Více informací o službě Heureka : Správce   údajů  spravuje systém založený na nezávislých odezvách zákazníky, aby mohl poskytovat co nejkvalitnější služby.  Za tímto účelem je aktivována služba "Ověřené zákazníkem"  provozovatelem hodnotícího systému je   www.heureka.cz . Po zakoupení zboží z  internetového obchodu, jsou zákazníci požádáni o nezávislé hodnocení. Za tímto účelem je na dotčenou emailovou adresu spolu z názvem zakoupeného produktu / produktů odeslán od  heureka.cz dotazník, na jehož základě je možné hodnocení internetového obchodu. Zákaznické hodnocení a recenze poskytují skutečný obraz o kvalitě obchodu.

Dotyčná osoba odesláním objednávky souhlasí s přenosem dat na tento účel.

Takto přenášené osobní údaje poskytnuté společnosti Heureka Shopping s.r.o. (Adresa: Karolinská 650/1 186 00 Praha8 -Karlín   Česká   republika)  (www.heureka.cz) je nemůže využívat pro své vlastní účely. Je oprávněna zpracovávat výhradně za účelem dosažení cílů zde uvedených.  

Více se dozvíte na : https://www.heurekashopping.cz/pro-obchodni-partnery/podminky-pouzivani

Poskytnuté údaje: e-mailová adresa, název zakoupeného produktu / produktů.

Správce údajů v bodech 3.1 - 3.2   osobní údaje nepoužívá pro jiné účely než je uvedeno výše. Vydávání osobních údajů třetí straně nebo příslušným orgánem může, pokud zákon nestanoví jinak, musí podléhat předchozímu souhlasu dotčené osoby.

Ve všech případech, kdy jsou osobní údaje poskytnuté Správci údajů a mají být použity pro jiné účely, než je účel původního záměru, informuje o tom dotčenou osobu a získá výslovný souhlas nebo zákaz na další používání.

Správce údajů spravuje osobní údaje hlavně během platnosti vztahu s dotyčnou osobou (na konci kterého budou údaje vymazány), nebo dokud dotyčná osoba nepožádá o vymazání svých údajů.

3.3.           Údaje shromážděné v souvislosti s používáním webu (jiné řízení dat)

3.3.1.       Technické detaily, podrobnosti o návštěvnosti internetového obchodu

Správce údajů během analýzy logovaných, registrovaných souborů se nepokoušejí identifikovat příslušnou osobu.

IP adresa je pořadí čísel, která mohou být jasně identifikovány počítačem uživatele na internetu. Díky IP je možné geograficky vyhledávat a lokalizovat návštěvníka pomocí jeho počítače. Podle názvu navštívené web stránky, data, časových údajů nelze přímo dotčenou osobu identifikovat, ale v kombinaci s jinými (jak je uvedeno např. Při registraci) lze vhodným způsobem vyvodit údaje.

Okruh spravovaných dat: datum, čas, IP adresa počítače, název navštívené internetové stránky, údaje o cenách a údaj ohledně věku dotčené osoby.

Účel zprávy údajů: systém správy dat automaticky zaznamená IP adresu dotyčného počítače, čas začátku návštěvy v nezávislosti na konfiguraci počítače, typu prohlížeče a operačního systému. Takto zaznamenané údaje nemohou být propojeny s jinými osobními údaji. Údaje jsou spravovány výlučně pro statistické účely.

Účelem ochrany údajů  je kontrola funkčnosti služby, poskytování individualizovaných služeb a předcházení zneužití.

Období uchování zprávy údajů: 30 dnů ode dne procházení internetové stránky.

3.3.2. Zpráva  souborů cookie

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nepoškozují počítač.

Dočasné   cookie   :

Účel zprávy údajů: tyto soubory cookie slouží na zefektivnění a bezpečnost webových stránek, Jsou nezbytné, aby  některé funkce webové stránky nebo některých aplikací fungovaly správně.

Doba zpracování údajů: Pouze během návštěvy stránek, po jsou automaticky odstraněny.

Permanentní (trvalé) cookie:

Účel zprávy údajů:   Správce údajů používá permanentně soubory cookie, které mají lepší uživatelské rozhraní (například poskytují optimalizovanou navigaci). Tyto soubory cookie se v prohlížeči ukládají na delší období. Délka trvání závisí na nastavení, které  používá webový prohlížeč dotčené osoby.

Doba zpracování dat: Tyto   soubory cookie jsou uloženy déle ve vašem prohlížeči. V rozmezí 1 až 5 dní

cookie nákupního košíku

bezpečnostní soubory cookie

cookies vyžadované pro relaci chráněné heslem

cookie spokojenosti zákazníka:   NPS_3500f360_   _   last_seen,   NPS_3500f360_   Survey

Rozsah zpracovaných údajů: neshromažďuje osobní údaje.

Okruh dotčených stran: všichni návštěvníci internetové stránky.

Účelem zprávy údajů je: odlišení, identifikace aktuální relace  zúčastněných stran, vzhledem k jejich ukládání v souborech nedošlo ke ztrátě, správa nákupního košíku  

Doba zpracování údajů: pro zpracování dat Session  cookies je po dokončení procházení webové stránky, zatímco v jiných případech je to až 30 dní. V případě životnosti jsou to  2 kalendární dny.

Odstranění souborů cookie

Dotyčná osoba má právo používat cookie vymazat cookies z počítače, nebo zakázat prohlížeči. Soubory cookie se obvykle zpřístupňují v nabídce Nástroje / předvolby prohlížečů v nabídce soukromí / Historie / Vlastní nastavení, soubory cookie, soubory cookie  nebo sledování.

Webová stránka může obsahovat informace, zejména reklamy, pocházející od třetích stran a poskytovatelů inzerce, kteří nejsou přidružený k správci údajů. Je možné, že tyto třetí strany mohou umístit cookie v počítači za účelem sběru dat, nebo mohou posílat reklamní sdělení v souvislosti s vlastními službami. V takových případech se ochrana údajů řídí pravidly ochrany údajů stanovenými těmito třetími stranami a správce údajů není zodpovědný za takové zpracování dat.

3.3.3.   Správa dat pro   externí   poskytovatele služeb

Portálový  html kód obsahuje hypertextové odkazy z externího serveru nezávisle na Správce údajů a odkazů na externí server. Externí poskytovatel služeb je připojen přímo k počítači. Připomínáme našim návštěvníkům, že poskytovatelé těchto odkazů jsou schopni shromažďovat uživatelské soubory na přímou komunikaci s jejich zablokovaným prohlížečem přímým připojením z jejich serveru.

Potenciální přizpůsobený obsah pro dotčenou osobu je poskytován externím poskytovatelem služeb.

Více a podrobnější informace o zpracování a správě údajů vám poskytnou samotný externí poskytovatelé těchto služeb.

Při prohlížení webových stránek si váš počítač stáhne obrázek  gif logo shopmania.hu  Server shopmania.hu, může shromažďovat údaje z dotčeného počítače, jak je popsáno výše.

V případě služeb na míru poskytovatelé externích služeb umístí malý datový paket, cookies. Pokud váš prohlížeč a uložený soubor cookie odešle odezvu, poskytovatelé služeb, kteří ho zpracují, budou mít možnost propojit aktuální návštěvu dotyčné strany s předchozí návštěvou, ale výhradně jen v rámci vlastního obsahu.

Správce údajů na reklamu využívá externí poskytovatele služeb (Google, Facebook) Tito poskytovatelé služeb třetích stran (google, Facebook) ukládají  soubory cookie, aby zajistily, že dotyčná osoba navštívila předchozí webovou stránku Správce údajů a personalizované zveřejní reklamy (tj.re marketingová aktivita).

3.3.4.   Google  Analytics cookie (cookies)

Nezávislé měření a audit návštěvníka webových stránek a jiných web analytických údajů jsou od externího poskytovatele služeb společnost Google server   Analytics. Společnost Google může poskytnout podrobné informace o tom, jak   zpracovat údaje  o  měření na adrese www.google-analytics.com.

Google  Analytics  poskytuje pro Google  Inc. („Google")  analytické služby. Google  Analytics  pomocí  dotyčného počítače a souboru cookie (cookies) připraví analýzu interakcí uživatelů webové stránky. Analytics spravuje údaje na základě dobrovolného od uživatelů webových stránek. Účelem analytik cookies  souhrnné, anonymizované údaje, podle nichž je identifikace počítače velmi těžká, avšak nelze to zcela vyloučit.

Soubory cookie se  přenášejí a ukládají na serverech Google.  Tyto informace zpracovává společnost  Google jménem správce pro hodnocení každodenních zvyklostí uživatele, generování zpráv o frekvenci jejich používání na webových stránkách a provádění dalších služeb souvisejících s používáním  správce údajů. Během práce Google Analyitcs anonymizují IP adresy, nepoužívá userid, aby byly ochráněny osobní údaje.

Google používá cookies (cookie produktů) Další informace si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Zásady ochrany osobních údajů Googlu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu:   http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/   .

Rozsah spravovaných údajů: IP adresa, analytické soubory cookie (soubory cookie) jsou anonymizované a agregované údaje, které nelze použít k identifikaci počítače nebo příslušné osoby.

Doba ukládání dat: 26 měsíců

google   Analytics   cookie   : _   utma   , _   utmb   , _   utmc   , _   utmz   , _   utmv

3.3.5.   Google Adwords

Webová stránka používá kódy Google Adwords na sledování remarketingu. Je to založeno na schopnosti vyhledávat návštěvníky webu později na stránkách v reklamní síti Google s remarketingových reklamami. Kód remarketing  cookies používá k označení, zařazení návštěvníků. Uživatelé webových stránek mohou tyto cookies  zablokovat, pokud navštíví  Správce nastavení inzerce  Googlu a postupují podle pokynů na těchto   stránkách. Po zablokování nebudou dostávat personalizované cenové nabídky od Správce dat.

Rozsah zpracovaných údajů: hodnota nákupu, návštěva dané podstránky, čas a místo

Doba ukládání dat: do následujícího nákupu

goolge   analýza   ,   google   Adwords

cookie   : _   ga   , _   gat   , _   gid

3.3.6.  Soubory cookie umístěny společností Optimonk

Aplikace OptiMonk je "přizpůsobitelný pop-up   overlay", systém který umožňuje Správci údajů nabídnout slevy zákazníkům, poskytnutím svého jména a e-mailové adresy. V případě, že dotyčná osoba chce opustit tuto stránku, systém to zjistí a objeví se pop-up  okno, kde se bude nacházet Kolo štěstí s okamžitou výhrou.

Cookie jsou umístěny: Optimonk  výjezd   pop-up

optiMonkClient   

optiMonkSession   

místní   úložiště   :   OptiMonkVisitorAttributes  

uložení   relace   :   OptiMonkVisitorCart   

Spravovaný rozsah údajů:  skutečnost a čas návštěvy  dané  podstránky.

Doba zpracování údajů: 2 roky

3.3.7. Mailchimp

Služba zasílání newsletterů: MailChimp.

MailChimp je společnost, na kterou se vztahuje EU-US Privacy Shield a splňuje nařízení GDPR.

 

Pravidla ochrany údajů pro používání MailChimp si můžete přečíst na následujících odkazech:

https://mailchimp.com/legal/privacy/

https://mailchimp.com/legal/terms/

 

Více informací o správě souborů cookie platformy je k dispozici na následujícím odkazu: https://mailchimp.com/legal/cookies/

 

Poskytovatel služeb:

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Elektronický kontakt: https://mailchimp.com/contact

3.3.8. YUSP

Doporučení produktu, které se dynamicky mění na základě předchozí historie

vyhledávání.

 

Název souboru cookie: gr_reco, gr_rt

 

Poskytovatel služeb:

Gravity Research and Development Zrt.

9025 Győr, Bálint Mihály utca 64.

E-mail: dpo@yups.com

Web: https://www.yusp.com/

3.3.9 Dognet 

Dognet je affiliate síť, jejímž prostřednictvím se mohou zviditelnit i inzerenti a partneři poskytující reklamní rozhraní.

Slouží k identifikaci zdroje návštěv ze systému Dognet, na základě čehož lze při nákupu zaznamenat konverzi.

Životnost souboru cookie: 30 dní od poslední návštěvy.

 

Název souboru cookie: PAPVisitorId

 

Poskytovatel služeb:

Společnost Lead Media s.r.o.

811 05 Lead Media s.r.o. Karpatská 6, Bratislava

Emailová adresa: info@edognet.hu

                          hello@dognet.cz

3.3.10 OneSignal 

Pop-up systém upozornění. Profiluje aktivitu předplatitelů tak, aby se zprávy dostaly do cíle během nejaktivnějšího období.

Informace o správě údajů: https://onesignal.com/privacy_policy

 

Název souboru cookie: __cf_bm

 

Poskytovatel služeb:

OneSignal, Inc., U.S.

2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo,

CA 94403

3.3.11 Wonderchat

Tato webová stránka využívá chatovací platformu Wonderchat, která spojuje uživatele se zákaznickým servisem Lovesexshop.cz. E-mailové adresy/jména/telefonní čísla shromažďujeme pouze se souhlasem uživatelů. Vyměněné zprávy a data jsou uložena v aplikaci Wonderchat.

 

Název souboru cookie: __Host-next-auth.csrf-token, __Secure-next-auth.callback-url

 

Poskytovatel služeb:

Wonderchat Private Limited

Singapur, 7 Temasek Boulevard #12-07 Suntec City Tower One, 038987

E-mail: hello@wonderchat.io

3.3.12 Barion

Online platební systém bankovní kartou

 

Poskytovatel služeb:

Barion Barion Payment Zrt.

1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet

Informace o správě údajů: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato

Zásady používání souborů cookie: https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato

 

Název souboru cookie:

 ·         ba_vid, Jeho účelem je odfiltrovat podvody s bankovními kartami na základě digitálního otisku prstu zařízení, které používáte, a vašich zvyklostí při prohlížení. Používání cookies je nezbytné pro rozpoznání podvodníků. Soubor cookie zajišťuje, že víme, že data z vašich zvyklostí při procházení pocházejí od uživatele. Umisťujeme jej na vlastní webovou stránku a na stránky obchodníků využívajících Barion Smart Gateway.

·        ·         ba_vid.xxx Jeho účelem je filtrovat podvody s bankovními kartami na základě digitálního otisku prstu zařízení, které používáte, a vašich zvyklostí při prohlížení. Soubor cookie zajišťuje, že můžeme sledovat vaše zvyky při prohlížení mezi dvěma relacemi na daném webu. Shromažďují se tyto údaje: ba_vid, ID související s uživatelem, což je hash sestavený z vlastností prohlížeče na základě časového razítka vaší první, aktuální a poslední návštěvy dané webové stránky, ID aktuální relace, povolení pro soubory cookie třetích stran. Umisťujeme jej na vlastní webovou stránku a na stránky obchodníků využívajících Barion Smart Gateway.

Zpracování dat

Heureka  Shopping s.r.o.

Sídlo společnosti: Karolinská   650/1 186 00   Praha   8 -   Karlín   Česká   republika

Daňové číslo: CZ02387727

IČO : 02387727

E-mail: info@heureka.cz

Web: www.heureka.cz

Služby: zajišťuje službu Ověřené zákazníkům, zasílání dotazníků zákazníkům Správce údajů, zpracování zpětné vazby, hodnocení webových stránek Správce údajů na základě zpětné vazby od zákazníků.

GLS General Logistics Systems Hungary

Adresa: 2351 Alsónémedi, Evropa u.2

E-mail: info@gls-hungary.com

Web: www.gls-group.eu

Služby:   kurýrní služba, doručování objednávek přímo do domu;   doručování balíků a zásilek

REISSWOLF Budapest Data & Document Management   Ltd.

Adresa: 1097 Budapest, Illatos út 6.

Telefon   : + 36-1-219-5670

Web: wwww.reisswolf.hu

E-mail:  info@reisswolf.hu

Služby:   zneškodnění důvěrných spisů a jiných datových nosičů, poskytnutí ochrany a zabezpečovacího systému

UNAS Online Kft.

Adresa: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15

Telefón: +36-99/200-200

Email: unas@unas.hu

Služby:   poskytovatel hostingu

Rocket Science Group (mandrillapp systém e-mailového odesílání)

Adresa: 512   means   Street   Northwest   404, Atlanta, GA 30318, Spojené státy Americké

E-mailová adresa: legal@mailchimp.com

Služby: marketingový software pro rozesílání e-mailů

Správce údajů si vyhrazuje právo i v budoucnosti dále využívat služeb dalších zpracovatelů, které budou oznámeny Správcem údajů v pokynech o ochraně osobních údajů.

Tharanis Ügyvitel Kft.
Sídlo:  1133, Budapest, Kárpát utca 37.
Email: info@tharanisugyvitel.hu
Činnost: fakturace, zpracování údajů kurýrem, zpráva pro NAV (Daňový úřad)

Barion Payment Zrt.
Sídlo: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20, 2. poschodie
Email: info@barion.hu
Činnost: poskytování online systému přijetí kreditních karet

ONLINE GROUP Szolgáltató Kft.
Sídlo: 7624 Pécs, Szigeti út 144.
Email: info@onlinepenztarca.hu
Činnost: poskytování věrnostní karty

OneSignal Ltd.
Sídlo: 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403
Email: info@onesingal.com
Činnost: odeslání push zpráv

Packeta Hungary Kft.
Sídlo: 1044, Budapest Ezred utca 2. B2/11,
Email: info@packeta.hu
Činnost: kurýrská služba, doručování objednávek s doručením domů, do zásilkovny, přijetí reklamačních balíků, vrácení balíku.

Výdejní místa Zásilkovny

Sídlo: 1139 Budapest, Teve u. 60.

E-mail: info@zasilkovna.cz

Web: https://www.zasilkovna.cz/

Služby: kurýrská služba, doručování objednávek přímo do domu; doručování balíků a zásilek

 

Předávání osobních údajů

Správce údajů může poskytnout osobní údaje třetím stranám, jen s výhradním souhlasem dotyčné osoby.

Relevantní práva dotčené osoby

6.1.  Informace a přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo kdykoli přistupovat, zkontrolovat, jaké informace a osobní údaje uchovává, zpracovává Správce dat. Příslušná žádost o přístup k osobním údajům musí být zaslána správci údajů písemně (e-mailem   nebo po š tou). Správce údajů poskytuje informace v široko používaném elektronickém formáte pro dotknoutú osobu. Správce údajů neposkytuje žádné informace, osobné údaje dotčené osoby ústně nebo telefonicky.  

V případě uplatnění práva na přístup informaci, zpráva obsahuje tyto údaje:

definujte rozsah spravovaných dat: jméno, fakturační jméno, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, o závislosti

na použité služby     

účel, čas a právní základ zprávy údajů o rozsahu zpracovaných údajů      

přenos dat: komu byly údaje předány nebo postoupeny později      

označení zdroje dat       

Správce údajů poskytne zúčastněným stranám kopii spravovaných osobních údajů v papírové nebo elektronické formě poprvé bezplatně. Při dodatečných kopiích, které požaduje dotyčná osoba, může Správce údajů účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. V případě, že dotyčná osoba požaduje zaslat informace elektronicky, Správce údajů ich zašle e-mailem.

Pokud dotyčná osoba na základě poskytnutých informací má jistě výhrady může požádat podle bodu 6 o opravu, doplnění, vymazání, omezení zpracování osobních údajů, jakož i ochranu těchto osobních údajů. Nebo může postupovat, jak je uvedeno v bodě 7.

6.2.   Právo na opravu a doplnění spravovaných osobních údajů    

Na žádost  dotčené osoby správce údajů bez zbytečného odkladu opraví nepřesné osobní údaje, nebo vyplní neúplné údaje s obsahem, které uvedla dotyčná osoba. Správce údajů informuje všechny příjemce o opravách nebo dodatcích, se kterými oznamoval osobní údaje, pokud to není nemožné nebo nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte písemně, budete informováni o kontaktních údajích těchto příjemců.

6.3.   Právo omezit zpracování údajů    

Dotčená osoba je oprávněna podat písemnou žádost a správce údajů je oprávněn omezit zpracování dat jestliže:

dotčená osoba zpochybňuje přesnost osobních údajů, v tomto případě se omezení týká času, podle kterého může správce údajů zkontrolovat správnost osobních údajů

zacházení s údaji je nezákonné a oponent se staví proti vymazání údajů a místo toho žádá, aby jejich používání bylo omezeno

správce údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely správy dat, ale přidružený subjekt je vyžaduje, aby předložily, vymáhali nebo chránili právní nároky

předmětem manipulace s údaji; v tomto případě se toto omezení vztahuje na dálku trvání určení nebo převládají legitimní důvody správce údajů nad oprávněnými důvody dotyčné osoby

Správa údajů dotyčnou osobu informuje v předstihu o omezení zpracování údajů, jakož i o jeho zrušení.

6.4.   Právo na vymazání (zapomnění)    

Na žádost dotyčné osoby Správce údajů vymaže osobní údaje bez zbytečného odkladu, je-li některý z těchto důvodů opodstatněný: i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány jiným způsobem Správcem dat;   ii) Dotyčná strana odebere souhlas správce údajů a nemá žádný jiný právní základ pro zpracování dat;   iii) Neexistuje žádný legitimní důvod pro správu dat,   iv) Dotyčná osoba nesouhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely přímý   marketing včetně profilování, pokud se týká přímého získávání údajů, v) pokud jsou osobní údaje zpracováványsprávcem údajů protiprávně; vi) poskytování služeb informační společnosti na shromažďování osobních údajů přímo dětem. Dotyčná osoba nemůže uplatnit své právo na výmaz v   případech pokud je ohrožena svoboda projevu, veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví. Pro účely archivace veřejného zájmu, vědeckých, historických nebo statistických účelů.

6.5.   Právo na ukládání / archivaci dat    

Ukládání, archivace dat slouží k tomu, aby dotyčná osoba mohla získat, dále využít osobní údaje spravované Správcem údajů. Přenášená data jsou omezené. neobsahují například   statistiky, údaje o transakcích, údaje o věrnostním systému atd.

Správce údajů zpracuje žádost, která byla sepsána a odeslaná pouze e-mailem nebo poštou. K ověření totožnosti je třeba, aby se dotyčná osoba dostavila osobně na sídlo Správce údajů a podle zadaných údajů ověřil totožnost.  

6.6.   Námitka proti zpracování osobních údajů    

Dotyčná osoba má právo kdykoliv podat námitku proti zpracování osobních údajů, týká se to i při přímých marketingových účelů včetně profilování. Správce údajů zpracuje námitku a dále nebude využívat zpracování osobních údajů pro tyto účely.     

Námitku je třeba podat písemnou formou ( e-mailem nebo poštou) nebo při newsletterech v emailu kliknutím na odkaz pro odhlášení.   

6.7. Termín na vyřízení žádosti     

Správa dat bez zbytečného odkladu  v každých případech podle bodů 6,1 .- 6.6 a během jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje dotčenou osobu o přijatých opatřeních. Pokud je to nutné, vzhledem ke složitosti a počtu aplikací může být tato lhůta prodloužena o další dva měsíce, ale i v tomto případě bude správce údajů informovat dotčenou osobu o prodloužení vybavení žádostí a uvede důvody. Pokud dotyčná osoba podá žádost elektronicky, nepožaduje-li jinak správa dat rovněž zašle odpověď elektronicky.         

Možnosti vymáhání práva

Vaše práva můžete uplatnit výhradně písemnou formou a to e-mailem nebo poštou.         

Kontakt:

Název: Webshop Logisztika Kft.   

Poštovní adresa: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. 

E-mailová adresa: info@lovesexshop.eu

Dotyčná osoba nemůže prosazovat svá práva, pokud správce údajů prokáže, že dotyčná osoba se neumí dostatečně identifikovat li ze strany dotčené osoby žádost neoprávněná nebo přehnaná (zejména pokud jde o opakování), může správce údajů účtovat přiměřený poplatek za provedení žádosti nebo odmítnout opatření. Jestliže má správce údajů pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podala žádost, může požádat o dodatečné informace k potvrzení totožnosti žadatele.               

Pokud ovlivněn nesouhlasí s rozhodnutím správcem údajů může svá práva uplatnit před soudem nebo před orgánem na ochranu osobních údajů a informací .

Zpracování incidentu správy dat

Incident údajů má za následek únik osobních údajů přenášených, uchovávaných či jinak ošetřeným proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému sdělování nebo neoprávněnému přístupu k nim. Při takovém úniku správce údajů informuje dotčenou osobu a vede rejstřík s cílem informovat ji o úniku a přijatých opatřeních. Pokud správce údajů domnívá, že určitá událost představuje vysoké riziko pro práva a svobodu dotčených osob, bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do 72 hodin, informuje příslušný orgán o incidentu.

Pro úřad na ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i příslušný soud, prokurátor, vyšetřovací orgán, správní orgán může žádat od správce údajů osobní údaje dotčené osoby.

Správce údajů pro orgány - pokud orgán uvádí přesný účel a rozsah údajů - vydává osobní údaje pouze do rozsahu av rozsahu, který je nezbytný pro účely žádosti.

Odkazy

Správce údajů neodpovídá za obsahy, postupy a ochranu údajů a informací na webových stránkách třetích stran přístupných jako odkaz na jeho internetových stránkách. Pokud správce údajů zjistí , že stránka nebo odkaz, na který odkazuje, porušuje práva třetích stran nebo příslušné zákony, odkaz bez zbytečného odkladu odstraní z webových stránek. 

Způsob, jakým jsou uloženy osobní údaje, bezpečnost správy dat

Správce údajů se zavazuje zajistit bezpečnost údajů, provést technická a organizační opatření a stanovit procesní pravidla, která zajistí, aby byly zaznamenány, uloženy nebo spravované údaje chráněny, nebo aby se zabránilo jejich zničení, neoprávněnému použití nebo aby nebyla provedena neoprávněná změna. Toto zavazuje i kteroukoli třetí stranu, kterým se údaje přenášejí na základě souhlasu, které splňují požadavky na zabezpečení a správu dat.     

Správce údajů udělá vše pro to, aby nedošlo k náhodnému poškození nebo zničení dat. Tento závazek Správce údajů požaduje i od svých zaměstnanců. 

Správci údajů počítačové systémy a další místa pro ukládání dat v internetovém obchodě zabezpečuje Marketing Kft. (4028, Kassai út 129 III. Em. 301-308.) Stejně jako Media Center Hungary Kft. (6000, Sostakovics u. 3. II / 6.) a serverové služby 1132 Budapešť, Victor Hugo u. 18-22.             

Správce údajů vybírá a spravuje IT nástroje, které se používají pro správu osobních údajů při poskytování služby tak, aby zpracované údaje:

(K dispozici) oprávněným osobám

důvěryhodnost a autentifikace (důvěryhodnost zprávy údajů)

jeho integrita se dá ověřit (integrita dat)

neoprávněný přístup (důvěrnost)

Správce údajů vhodnými opatřeními chrání údaje před neoprávněným přístupem, úpravami, zveřejněním, mazáním, zničením, náhodným zničením nebo poškozením.

Správce údajů zajišťuje prostřednictvím vhodného technického řešení na ochranu elektronicky spravovaných souborů ve svých různých registrech uložené údaje - pokud to nepovoluje zákon - nemohou být přímo propojeny a přiřazeny k jinému subjektu. 

Vzhledem k nejnovější technologii poskytuje správce údajů technické, organizační opatření na ochranu bezpečnosti správy dat a poskytuje úroveň ochrany, která odpovídá rizikům správy dat.

Správce údajů zachovává během zprávy údajů:

důvěrnost: chrání informace tak, aby měli přístup pouze osoba, která je k tomu oprávněna     

integrita: chrání správnost a úplnost informací a způsob zpracování     

Dostupnost: Zaručuje, že pokud to dotyčná osoba potřebuje, může skutečně získat požadované informace a mít přístup k příslušným nástrojům.       

Informační systémy správce údajů a partnerů jsou rovněž chráněny proti podvodům, špionážní, sabotážím, vandalismu, požáru, povodni, počítačovým virům, počítačovým průniky a útokům. Provozovatel poskytuje zabezpečení prostřednictvím bezpečnostních postupů na úrovni serveru a na úrovni aplikací.   

Informujeme dotyčné osoby, že elektronické zprávy odeslané přes Internet (e-mail, web, ftp, atd.) Jsou náchylné k síťovým hrozbám, které vedou k podvodné činnosti. Na ochranu takových hrozeb bude správce údajů přijmout všechna preventivní opatření. Systémy jsou monitorovány tak, aby zachytili všechna bezpečnostní rizika a poskytli důkazy o bezpečnostních událostech. Monitorování systému také umožňuje kontrolu účinnosti předepsaných opatření. 

Jiná ustanovení

Správce údajů si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, upravit v celém znění tato pravidla Ochrany osobních údajů, které jsou dostupné a zveřejněny na www.lovesexshop.cz internetové stránce bez předchozího upozornění.    

Stížnosti na správu údajů můžete podat Národnímu úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací:

 

    Osobně: Úřad, Falk Miksa utca 9-11, 1055 Budapešť. na zákaznické podpoře

    Dopisem: na poštovní adresu úřadu 1363 Budapest, Pf.: 9

    Elektronickou poštou: na e-mailové adrese Úřadu: kozerdekubajelentesek@naih.hu

 

(Další kontaktní údaje: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, webová stránka: www.naih.hu).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od: 01. září  2023. 

Poslední úprava: 21. září  2023.

Nahoru