E-shop lovesexshop.cz nabízí obsah s erotickým obsahem. Proto Vás prosíme o vyjádření, ať už máte 18 let. Používáním naší webové stránky souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 
Ochrana osobních údajů
Obchodní podmínky 
Obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují podmínky pro využívání služby prodeje produktů online, která je k dispozici v internetovém obchodě www.lovesexshop.cz (dále jen "internetový obchod"), registrovanými i neregistrovanými uživateli (dále jen "zákazník").

Internetový obchod je dostupný na internetové adrese www.lovesexshop.cz. Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek, které je možné stáhnout a uložit, je možné stáhnout z odkazu https://www.lovesexshop.cz/obchodni_podminkyNa smlouvu se nevztahuje Kodex chování.

Prohlížením internetového obchodu, registrací nebo nákupem (kterýmkoli ze zde uvedených způsobů jednání) je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena smlouva podle těchto VOP.

Kupující jako uživatel internetového obchodu přijímá podmínky těchto VOP. Pokud Kupující nesouhlasí s některým z ustanovení VOP, nesmí stránky používat ani v internetovém obchodě nakupovat.

Zpracování osobních údajů Zákazníka se řídí Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici přímo na hlavní stránce nebo prostřednictvím následujícího odkazu https://www.lovesexshop.cz/obchodni_podminky.

 

Technické informace nezbytné pro používání webových stránek, které nejsou obsaženy v těchto VOP, jsou uvedeny v informacích dostupných na webových stránkách.

Jazykem smlouvy je čeština.

Přijaté objednávky jsou automaticky elektronicky ukládány do systému Prodávajícího a Zákazník si je může později prohlédnout po přihlášení do svého účtu.

Minimální hodnota objednávky, kterou lze učinit v internetovém obchodě, je 349 Kč hrubého.

Strany se dohodly, že takto uzavřená smlouva nepředstavuje písemnou smlouvu, není prodávajícím archivována, a proto není dodatečně přístupná, a řídí se maďarským právem.

Údaje prodejce

1.1. Tento internetový obchod (dále jen "internetový obchod") je vytvořen a provozován tvůrcem a prodejcem produktů prodávaných v internetovém obchodě:

Název společnosti: Webshop Logisztika Kft. (Dále: Prodejce)
Adresa: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16, Maďarsko
Korespondenční adresa: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16., Maďarsko
Vedený v obchodním rejstříku soudu: Budapesti Törvényszék Cégbíróság
Registrační číslo firmy (IČO): Cg. 01-09-953952
DIČ: 23121076-2-43
IČ DPH: HU23121076
Identifikační číslo správce osobních údajů: 03327-0001
Registrační číslo zpracování osobních údajů: NAIH-60933/2012. a NAIH-60934/2012.
Název orgánu, který vydal povolení k provedení obchodní činnosti a evidenční číslo povolení: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, pod evidenčním číslem XIII / 10402/2012 / B.

1.2. Zákaznický servis

Adresa: Maďarsko, 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

Provozní doba našeho telefonického zákaznického servisu: všední dny, pondělí až pátek: 8:00-16:00.

+420-228-880588

E-mailový kontakt: info@lovesexshop.cz

(dále jen: provozovatel nebo prodávající)

 

1.3. V internetovém obchodě se prodávají pouze nové výrobky.

1.4. Změněná ustanovení nabývají pro kupujícího účinnosti při prvním použití internetového obchodu po nabytí jejich účinnosti a vztahují se na objednávky učiněné po jejich změně.

1.5. Kupující, který se změnou pravidel nesouhlasí, musí nákup ukončit. Změny nemají vliv na již uzavřené smlouvy (potvrzené objednávky).

1.6. Změny jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na rozhraní internetového obchodu.

1.7. Obsah internetového obchodu je určen pouze osobám starším 18 let! Osoby mladší osmnácti let nemohou internetový obchod navštívit ani v něm nakupovat. Osoba, která uvedla internetový obchod v omyl, odpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku uvedení internetového obchodu v omyl.

Registrace

2.1. Všechny části obsahu webového obchodu jsou dostupné komukoli bez registrace a k nákupu není nutná žádná platná registrace. Pokud si však kupující přeje zaregistrovat se ve webovém obchodě, musí prodávajícímu poskytnout následující informace:

- Jméno: Jméno a příjmení,

- E-mailovou adresu,

- Heslo,

- Adresa (dodací, fakturační),

- Telefonní číslo..

O úspěšné registraci bude prodávající informovat kupujícího e-mailem.

 

2.2. Zákazník má právo kdykoli zrušit svou registraci zasláním e-mailu na adresu info@lovesexshop.cz. Po obdržení zprávy prodávající registraci neprodleně odstraní. Uživatelské údaje zákazníka budou ze systému odstraněny ihned po zrušení registrace; tím však není dotčeno uchovávání údajů a dokumentů týkajících se již učiněných objednávek, ani vymazání těchto údajů, neboť uchovávání těchto údajů vyžaduje článek 169 zákona C z roku 2000 o účetnictví. Jakmile jsou údaje vymazány, nelze je obnovit.

2.3 Za zachování důvěrnosti přístupových údajů uživatele (zejména hesla) odpovídá výhradně zákazník. Pokud se zákazník dozví, že heslo poskytnuté při registraci získala neoprávněná třetí osoba, je povinen heslo neprodleně změnit a současně je povinen informovat prodávajícího v případě podezření, že heslo bylo jakýmkoli způsobem zneužito třetí osobou.

2.4 Zákazník se zavazuje aktualizovat osobní údaje poskytnuté při registraci podle potřeby tak, aby byly aktuální, úplné a přesné.

Průběh nákupu

3.1. Minimální výše objednávky je 349 Kč (bez nákladů na doručení), takže dokud nákupní cena produktů ve virtuálním nákupním košíku nedosáhne tohoto limitu, nelze objednávku odeslat prodávajícímu. Po výběru produktů lze zahájit vlastní objednávkový proces kliknutím na tlačítko "Pokladna" a následným odesláním samotné objednávky vyplněním objednávkového formuláře. Před prvním nákupem v internetovém obchodě není nutné se registrovat, zákazník může nakupovat i jako host. V případě již existující registrace se doporučuje při zadávání dalších objednávek přihlásit k již vytvořenému registračnímu účtu. Registrace vám usnadní další nákupy a využívání různých slev.

3.2 Objednávky lze v internetovém obchodě zadávat pouze elektronicky. Objednávka může být prodávajícím přijata a zpracována pouze tehdy, pokud zákazník kompletně vyplní pole na stránce registrace a nákupu. Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku nesplnění této povinnosti nebo za technické problémy vzniklé během tohoto procesu. Jakékoli dodatečné náklady na dopravu nebo jiné náklady vzniklé v důsledku nesprávného nebo nedostatečně podrobného adresování nebo jiných údajů či informací nese kupující.

3.3 Je obzvláště důležité, aby byly telefonické kontaktní údaje uvedeny přesně, protože prodávající bude každou dodávku s kupujícím konzultovat telefonicky. V případě neúplných kontaktních údajů Prodávající objednávku nevyřídí.

3.4 Prodávající může využít subdodavatele, protože dodávku někdy provádí třetí strana (kurýrní společnost). Prodávající je zároveň kupujícím i poskytovatelem výše uvedených služeb.

Technické možnosti úpravy nesprávně zadaných údajů

4.1 Chcete-li se vrátit zpět, použijte tlačítko "Zpět". Údaje a přihlašovací heslo, které jste zadali při registraci, můžete kdykoli po přihlášení změnit v části "Údaje zákazníka". Obsah svého "Nákupního košíku" můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo dokonce vymazat. V případě, že po odeslání objednávky dojde k chybě při zadávání údajů, musíte tuto skutečnost neprodleně nahlásit na adresu info@lovesexshop.cz.

 

Vázanost nabídky, potvrzení

5.1 Prodávající potvrdí přijetí nabídky zaslané zákazníkem zákazníkovi prostřednictvím automatického potvrzovacího e-mailu do 48 hodin od přijetí nabídky, přičemž potvrzovací e-mail bude obsahovat údaje (fakturační a dodací údaje), které zákazník uvedl při nákupu nebo registraci, ID objednávky, datum objednávky, seznam položek patřících k objednanému produktu, množství, cenu produktu, náklady na dopravu a konečnou částku k úhradě. Pokud Zákazník již odeslal svou objednávku Prodávajícímu a zjistí chybu v údajích uvedených v potvrzovacím e-mailu, musí na to Prodávajícího upozornit do 1 dne, aby se vyhnul nechtěným objednávkám.

5.2. Kupující je zproštěn povinnosti předložit nabídku, pokud neobdrží od prodávajícího potvrzovací e-mail do 48 hodin od odeslání objednávky.

5.3 Tento potvrzovací e-mail představuje přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím, čímž vzniká platná smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím.

5.4 Pokud kupující již odeslal prodávajícímu svou objednávku a zjistí chybu v údajích uvedených v potvrzovacím e-mailu, je povinen o tom do 1 dne informovat prodávajícího, aby nedošlo k vyřízení nechtěné objednávky.

5.5 Objednávka se považuje za smlouvu uzavřenou elektronickými prostředky a řídí se zákonem CVIII z roku 2001 o některých aspektech elektronického obchodu a služeb informační společnosti. Smlouva se řídí ustanoveními nařízení vlády č. 45/2014 (II.26) o podrobnostech smluv mezi spotřebiteli a podnikateli a zohledňuje ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů.

Ceny, vlastnosti, balení produktů

6.1 Cena výrobků

Uvedená cena výrobků je vždy cena brutto plus DPH. Produkty s cenou 0 nebo 1 (nula nebo jedna) nejsou v daném okamžiku k dispozici. Objednávky takových produktů nejsou platné a cena 0 nebo 1 nepředstavuje nabídku zdarma. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné do odvolání nebo změny. Obrázky výrobků a informace o skladových zásobách v internetovém obchodě mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečných cen. Vzhledem k rychlým změnám skladových zásob mohou být některé výrobky uvedeny jako "skladem", i když ve skutečnosti skladem nejsou. Prodávající za tyto chyby neodpovídá a bude kupujícího informovat, jakmile chybu zjistí. V internetovém obchodě se mohou vyskytnout chyby, např. nesprávné uvedení ceny (zejména: chyba desetinné čárky, nákupní cena 1,- apod.), Provozovatel nenese za zveřejněné údaje žádnou odpovědnost, vyhrazuje si právo nepřijmout objednávku a neuzavřít smlouvu v případě nesprávných údajů, nebo v případě uzavření smlouvy odstoupit od smlouvy prohlášením oznámeným před předpokládaným dokončením objednávky.

 

6.2 Balení

Prodávající je povinen ve všech případech dodat objednané Výrobky v obalu, který není zabalen, na kterém není uveden obsah obalu, jeho vzhled ani identifikace odesílatele. Prodávající je povinen zacházet s údaji o Kupujícím důvěrně tak, aby skutečnost objednávky ani údaje o Kupujícím nebyly sděleny jiné osobě nebo společnosti než Kupujícímu (s výjimkou kurýrních společností).

6.3 Důležité vlastnosti výrobku, rozměry

Velikosti erotického prádla prodávaného v internetovém obchodě se liší od obvyklých velikostí v Maďarsku (obvykle jsou větší), proto je velmi důležité používat tabulku velikostí dostupnou na stránce produktu. Prodávající důrazně žádá všechny zákazníky, aby si vybrali správné velikosti, protože v případě nesprávného výběru velikosti nelze zakoupené erotické oblečení z hygienických důvodů vrátit.

Sortiment prodávaného zboží v internetovém obchodě zahrnuje: erotické prádlo, intimní hygienu, sexuální pomůcky, krémy, erotické hračky, kondomy, suvenýry, drogerii atd. Veškeré zboží v internetovém obchodě je určeno k prodeji pouze osobám starším 18 let! Všechny výrobky (zejména krémy, lubrikanty, oleje) musí být uchovávány mimo dosah dětí! Barvy jednotlivých výrobků se mohou na počítači uživatele zobrazovat odlišně, proto prodejce neodpovídá za úplnou barevnou shodu.

Doručování zásilek a způsoby platby

7.1 Dodávka

Objednávky jsou obvykle vyřízeny do 2 až 4 pracovních dnů, pokud je výrobek skladem. Prodávající se bude snažit dodržet dodací lhůtu, ale nenese odpovědnost, pokud výše uvedenou běžnou dodací lhůtu nebude možné dodržet. V případě jakéhokoli zpoždění bude prodávající v každém případě informovat kupujícího a sdělí mu přesný čas dodání objednávky.

Dodací adresa musí být v každém případě adresa (např. adresa zaměstnání), na které může být Kupující přítomen v pracovní dny mezi 8.00 a 18.00 hodinou a může si zboží vyzvednout.

V případě doručení je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost zásilky, počet kusů a při převzetí zásilky podepsat potvrzení, že je vše v pořádku. V případě poškození obalu nebo výrobků musí zákazník požádat o sepsání protokolu na místě. Odběratel může výrobek převzít pouze v případě, že je obal neporušený, a to na vlastní nebezpečí. Prodávající nemůže přijmout následnou reklamaci množství a kvality bez protokolu. Podpisem potvrzení o převzetí kupující potvrzuje, že převzatý balíček odpovídá obsahu jeho objednávky, a to jak po vnější, tak po obsahové stránce (žádné vady obsahu balíčku, žádné poškození obalu nebo výrobku).

Pokud zásilku při doručování neobdržíte, dopravce vás bude informovat a pokusí se zásilku doručit ještě dvakrát. Doručování probíhá ve všední dny mezi 8.00 a 18.00 hodinou. Kupující musí uvést doručovací adresu, na kterou je možné zásilku doručit ve stanovené lhůtě. Doručení je diskrétní, takže adresa může být pracovní!

Přijetím ustanovení těchto VOP bere zákazník na vědomí, že prodávající je oprávněn požadovat po zákazníkovi veškeré náklady vzniklé v důsledku porušení smlouvy ze strany zákazníka (např. náklady na dodání, balení, dopravu, skladování či jiné vzniklé náklady), přičemž právním důvodem je sankce za porušení smlouvy.

Pokud zákazník neučiní jasné prohlášení o odstoupení od smlouvy, ale zásilku nepřevezme, nepovažuje se to za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka podle bodu 9. V případě zásilek, které zákazník nepřevezme, je prodávající oprávněn účtovat zákazníkovi příplatek ve výši 120 Kč za každý případ neúspěšného doručení, který zahrnuje balení, doručení a vrácení výrobku. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí nebo vyřízení jakékoli další objednávky, dokud zákazník neuhradí tento příplatek.

Prodávající upozorňuje Zákazníka, že pokud Zákazník uplatní svou pohledávku dle těchto VOP neoprávněně (např. výzvou k úhradě, dopisem advokáta) nebo zákonným způsobem (např. platebním rozkazem, exekucí), pověří Prodávající vymáháním pohledávky společnost Legal Labs s.r.o., která je provozovatelem platformy pro správu pohledávek Příjemce platby.

Akceptací ustanovení těchto VOP bere Kupující na vědomí, že Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu veškerých nákladů vzniklých v souvislosti s vymáháním pohledávky. Základ pro stanovení sazby nákladů je k dispozici zde: https://payee.tech/pricing.

Kupující bere na vědomí, že jeho údaje potřebné k vymáhání pohledávky budou předány společnosti Legal Labs s.r.o.

7.1.1 Způsoby dodání

Pro aktuální způsoby doručení a poplatky klikněte zde: https://www.lovesexshop.cz/platba

8. Platební metody

- Dobírka

- Kreditní kartou online (Barion) (Platby kreditní kartou online se provádějí prostřednictvím systému Barion. Údaje o kreditní kartě nejsou obchodníkovi poskytovány. Poskytovatel služby Barion Payment Zrt. je instituce pod dohledem Maďarské národní banky, číslo licence: H-EN-I-1064/2013).

- Karta online (Jednoduché)

Klikněte zde pro aktuální platební metody: https://www.lovesexshop.cz/platba

 

Právo na odstoupení

Ustanovení tohoto bodu se vztahují pouze na fyzické osoby, které jednají mimo rámec své obchodní činnosti, povolání, samostatné výdělečné činnosti nebo podnikání, které nakupují, objednávají, přijímají, používají, využívají zboží a jsou příjemci obchodních sdělení nebo nabídek týkajících se zboží (dále jen "spotřebitel").

Spotřebitel je oprávněn v případě smlouvy o prodeji zboží

a) na zboží,

(b) v případě dodání několika výrobků na poslední dodaný výrobek,

(c) v případě výrobku sestávajícího z několika šarží nebo kusů na poslední dodanou šarži nebo kus,

(d) v případě, že má být zboží dodáváno pravidelně ve stanovené lhůtě, odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do třiceti (30) dnů ode dne první dodávky a ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo třetí osobou jinou než dopravcem určeným spotřebitelem.

Zákonná povinnost prodávajícího je 14 kalendářních dnů, ale bez ohledu na to poskytne prodávající spotřebiteli 30 kalendářních dnů k uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy také v době ode dne uzavření smlouvy do dne převzetí zboží.


9.1 Postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy


Chce-li spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí prodávajícímu zaslat jasné prohlášení o svém úmyslu odstoupit od smlouvy (např. poštou, faxem nebo e-mailem), a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 1 těchto VOP. K tomuto účelu může spotřebitel rovněž použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na následujícím odkazu. Spotřebitel může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě, pokud zašle prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty.


Důkazní břemeno o tom, že spotřebitel uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanoveními uvedenými v bodě 10, nese spotřebitel.


V obou případech prodávající neprodleně potvrdí přijetí odstoupení spotřebitele e-mailem.


V případě písemného odstoupení se odstoupení považuje za včasné, pokud spotřebitel odešle své prohlášení prodávajícímu do 30 kalendářních dnů (do 30. kalendářního dne).

V případě oznámení poštou se pro účely výpočtu lhůty bere v úvahu datum odeslání poštou; v případě oznámení e-mailem nebo faxem bere prodávající v úvahu datum odeslání e-mailu nebo faxu. Spotřebitel zašle dopis doporučenou poštou tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat datum odeslání.

V případě odstoupení od smlouvy musí spotřebitel vrátit objednaný výrobek na adresu prodávajícího uvedenou v bodě 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud spotřebitel odešle (zašle poštou nebo předá objednané kurýrní službě) výrobek před uplynutím 30denní lhůty.

Náklady na vrácení výrobku na adresu prodávajícího nese spotřebitel. Prodávající nemůže přijmout zásilku vrácenou na dobírku. Spotřebiteli nebudou účtovány žádné jiné náklady než náklady na vrácení výrobku.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky uhrazené spotřebitelem, včetně nákladů na dopravu (dodání), s výjimkou případných dodatečných nákladů vzniklých spotřebiteli v důsledku toho, že spotřebitel zvolil jiný způsob dopravy, než je nejlevnější obvyklý způsob dopravy nabízený prodávajícím. Prodávající je oprávněn zadržet vrácení peněz do doby, než bude zboží vráceno, nebo dokud Spotřebitel nepředloží věrohodný důkaz o tom, že zboží bylo vráceno, podle toho, co nastane dříve. Náklady na vrácení zboží nese Spotřebitel v souladu s právními předpisy.

Prodávající použije pro vrácení peněz stejný způsob platby jako při původní transakci, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasí s jiným způsobem platby; v důsledku použití tohoto způsobu vrácení peněz nebudou spotřebiteli účtovány žádné další náklady.

Spotřebitel odpovídá za znehodnocení výrobku pouze v případě, že je způsobeno používáním nad rámec použití nezbytného pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku.

9.2 Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy.

v případě zapečetěných výrobků, které nelze po otevření vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů (např. sexuální pomůcky, kosmetika, krémy, masážní oleje).

Od prodávajícího nelze očekávat vrácení takových výrobků, pokud spotřebitel již otevřel obal, který výrobek přímo chrání, a/nebo jej začal používat k určenému účelu, neboť v takových případech nelze vyloučit, že výrobek přišel do styku s lidským tělem nebo tělesnými tekutinami či bakteriemi, a proto již nelze zaručit hygienickou či zdravotní kvalitu výrobku.

V případě takových výrobků se právo na odstoupení od smlouvy uplatní pouze v případě, že obal výrobku ještě nebyl otevřen.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kontaktujte prosím náš zákaznický servis na kontaktních údajích uvedených v úvodu VOP, kde získáte další informace.

Záruka na bežný tovar

10.1 Záruka na příslušenství

V případě vadného plnění ze strany prodávajícího může zákazník uplatnit u prodávajícího záruční nárok.

V případě spotřebitelské smlouvy může Zákazník v promlčecí lhůtě 2 let ode dne převzetí uplatnit nároky ze záruky za vady výrobku, které existovaly v době dodání. Po uplynutí dvouleté promlčecí lhůty již zákazník nemůže uplatnit svá práva ze záruky.

V případě smlouvy uzavřené s osobou, která není spotřebitelem, může oprávněná osoba uplatnit své záruční nároky v promlčecí lhůtě 1 roku od data převzetí.

Kupující může podle své volby požadovat opravu nebo výměnu, ledaže by kupujícím zvolený nárok nebyl možný nebo by prodávajícímu vznikly nepřiměřené dodatečné náklady ve srovnání s uspokojením jeho jiného nároku. Pokud kupující nepožadoval nebo nemohl požadovat opravu nebo výměnu, může požadovat přiměřené snížení protiplnění nebo může nechat vadu opravit nebo vyměnit jinou osobou na náklady prodávajícího nebo v krajním případě může od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy není možné z důvodu drobné vady.

Kupující může přejít z jednoho práva na záruku na jiné, ale musí nést náklady spojené s přechodem, pokud to nebylo odůvodněno nebo pokud prodávající neuvedl důvod, proč tak učinil.


Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu ihned po jejím zjištění, nejpozději však do dvou měsíců od zjištění vady.
Kupující může uplatnit reklamaci přímo u prodávajícího.


Ve lhůtě šesti měsíců ode dne splnění smlouvy se pro uplatnění nároku ze záruky nevyžaduje jiná podmínka než oznámení vady, pokud zákazník prokáže, že výrobek zakoupil u prodávajícího (předložením faktury nebo kopie faktury). V takovém případě se prodávající zprostí záruky pouze tehdy, pokud tuto domněnku vyvrátí, tj. prokáže, že vada výrobku se vyskytla až po dodání výrobku zákazníkovi. Pokud prodávající prokáže, že vada byla způsobena příčinou, kterou lze přičíst kupujícímu, není prodávající povinen reklamaci kupujícího uznat. Po uplynutí šesti měsíců od data plnění je však kupující povinen prokázat, že kupujícím zjištěná vada existovala v době plnění.


Pokud kupující uplatní záruční nárok na část výrobku, kterou lze oddělit od zjištěné vady, nepovažuje se záruční nárok za uplatněný na ostatní části výrobku.

 

10.2 Záruka na výrobek

V případě vady výrobku (movité věci) může kupující jako spotřebitel podle své volby uplatnit právo uvedené v bodě 11.1 nebo nárok ze záruky na výrobek.

Spotřebitel však není oprávněn uplatnit pro tutéž vadu jak záruku na příslušenství, tak záruku na výrobek. V případě úspěšné reklamace záruky na výrobek však může spotřebitel uplatnit nárok na výměnu výrobku nebo opraveného dílu u výrobce.

V rámci reklamace výrobku může spotřebitel požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného výrobku, tj. nelze požadovat peněžní náhradu, snížení ceny ani odstoupení od smlouvy, neboť mezi výrobcem a spotřebitelem nevznikl smluvní vztah a nebyla uzavřena smlouva. V případě reklamace výrobku je důkazní břemeno ohledně vady výrobku na spotřebiteli.

Výrobek se považuje za vadný, pokud nesplňuje požadavky na jakost platné v době uvedení na trh nebo pokud nemá vlastnosti popsané výrobcem.

Spotřebitel má na uplatnění nároku ze záruky na výrobek dva roky ode dne, kdy byl výrobek výrobcem uveden na trh. Po uplynutí této lhůty spotřebitel toto právo ztrácí. Spotřebitel je povinen oznámit výrobci vadu neprodleně po jejím zjištění. Vada oznámená do dvou měsíců od jejího zjištění se považuje za oznámenou neprodleně. Spotřebitel odpovídá za jakoukoli škodu, která vznikla v důsledku opožděného oznámení.

Spotřebitel může uplatnit své právo ze záruky na výrobek u výrobce nebo distributora (prodávajícího) movité věci.

Podle občanského zákoníku se za výrobce považuje i výrobce a distributor výrobku.

Výrobce nebo distributor (prodávající) je osvobozen od své povinnosti poskytovat záruku na výrobek pouze tehdy, pokud to dokáže:

- výrobek nebyl vyroben nebo uveden do oběhu v rámci jeho podnikatelské činnosti, nebo

- vada nebyla zjistitelná podle stavu vědy a techniky v době, kdy byl výrobek uveden na trh, nebo

- vada výrobku je způsobena uplatněním zákona nebo povinné normy stanovené orgánem veřejné moci.

Výrobce nebo distributor (prodávající) musí prokázat pouze jeden důvod k osvobození.

Záruka na motorem vybavený zboží a zboží vyšší hodnoty

Povinná záruka na spotřební zboží je upravena nařízením vlády č. 151/2003 (IX.22.) o povinné záruce na určité zboží dlouhodobé spotřeby. (Současná) působnost nařízení se vztahuje pouze na výrobky prodávané na základě nové spotřebitelské smlouvy uzavřené v Maďarsku a uvedené v příloze nařízení.

Na naše motorizované výrobky a sexuální nábytek se vztahuje záruční doba:

• pokud je jednotková prodejní cena vyšší než 750 CZK a nižší než 7500 CZK poskytujeme záruku 1 rok,
• pokud je jednotková prodejní cena vyšší než 7500 CZK a nižší než 19000 CZK poskytujeme záruku 2 roky,
• pokud je jednotková prodejní cena vyšší než 19000 CZK, poskytujeme záruku 3 roky.

Záruční doba začíná běžet dnem uvedení výrobku do provozu, což je den splnění faktury vystavené zákazníkovi. Tato faktura je zároveň považována za záruční list výrobku!

Záruka se nevztahuje na vadu, pokud její příčina nastala až po dodání výrobku spotřebiteli, např. pokud vada

- nesprávná instalace (s výjimkou případů, kdy instalaci provedl prodávající nebo jeho zástupce nebo kdy je nesprávná instalace způsobena chybou v návodu k použití)

- nesprávné použití, nedodržení pokynů v návodu k použití,

- nesprávné skladování, nesprávná manipulace, poškození,

- poškození způsobené přírodní katastrofou.

V případě vady, na kterou se vztahuje záruka, je spotřebitel povinen:

- v první řadě opravu nebo výměnu podle volby prodávajícího, ledaže by zvolený záruční nárok nebylo možné splnit nebo by prodávajícímu vznikly nepřiměřené dodatečné náklady ve srovnání s plněním jiného záručního nároku, a to s ohledem na hodnotu výrobku v původním stavu, závažnost porušení smlouvy a škodu způsobenou spotřebiteli plněním záručního nároku.


- Pokud se prodávající nezavázal k opravě nebo výměně zboží, nemůže tuto povinnost splnit v přiměřené době a bez újmy na zájmech spotřebitele nebo pokud zájem spotřebitele na opravě nebo výměně zanikl, může spotřebitel podle své volby požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, opravu nebo výměnu vady jiným subjektem na náklady prodávajícího nebo odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy není možné z důvodu drobných vad.


Oprava nebo výměna musí být provedena v přiměřené lhůtě s ohledem na vlastnosti výrobku a jeho použití, které lze rozumně očekávat, a bez újmy na zájmech spotřebitele. Prodávající se vynasnaží provést opravu nebo výměnu nejpozději do patnácti dnů.


Oprava může zahrnovat pouze instalaci nového dílu do výrobku.


Do záruční doby se nezapočítává část doby opravy, během níž spotřebitel nemůže výrobek používat v souladu s jeho určením. V případě výměny (opravy) výrobku nebo jeho části začíná záruční doba běžet znovu na vyměněný (opravený) výrobek (část výrobku) a na vadu způsobenou opravou.

Náklady na splnění záruční povinnosti nese prodávající.

Spotřebitel však nemá právo uplatnit současně reklamaci a záruční reklamaci nebo reklamaci výrobku a záruční reklamaci pro tutéž vadu. Bez ohledu na tato omezení má spotřebitel práva ze záruky nezávisle na právech uvedených v bodech 11.1 a 11.2.

 

Vymáhání záruky, záruky

Spotřebitel může uplatnit záruku nebo reklamaci zakoupených výrobků osobně na adrese prodávajícího, e-mailem nebo telefonicky.

Název: Webshop Logisztika Kft.
Adresa provozu: Maďarsko, 1097 Budapest Ecseri út 14-16.
Mailová adresa: info@lovesexshop.cz
Bližší informace ohledně vrácení zboží a potvrzení smlouvy naleznete zde: http://webshoplog.hu/formular_cz.pdf

Pokud výrobek označený jako vadný není vadný a při kontrole nejsou zjištěny žádné další vady, prodávající neručí za žádnou záruku, výrobek nevymění a nevrátí kupní cenu. Kupující je však v takovém případě oprávněn si výrobek osobně vyzvednout nebo požádat o jeho opětovné dodání na vlastní náklady.

V případě sporu může kupující rovněž zahájit řízení před smírčím orgánem vedeným okresní (městskou) obchodní a průmyslovou komorou. Více informací o tomto postupu naleznete zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Omezení ručení

Nákup v internetovém obchodě předpokládá, že zákazník zná a akceptuje možnosti a omezení internetu, zejména pokud jde o technické provedení a možné chyby.

Prodávající nenese odpovědnost v žádném z níže uvedených bodů, a to bez ohledu na příčinu:

- nepřijetí, náhodná změna jakýchkoli dat odeslaných a/nebo přijatých prostřednictvím internetu.

- Jakákoli porucha internetové sítě, která brání bezproblémovému fungování internetového obchodu a nákupu.

- Jakákoli porucha jakéhokoli přijímacího zařízení na komunikačních linkách.

- Jakákoli neevidovaná pošta nebo pošta zaslaná se zpětnou doručenkou, ať už v papírové nebo elektronické podobě, zejména však jakákoli ztráta dat.

- Selhání jakéhokoli softwaru.

- Důsledky jakéhokoli selhání programu, mimořádné události nebo technické chyby.

Prodávající neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé škody z jakéhokoli důvodu vzniklé v důsledku přístupu na webové stránky nebo jejich prohlížení.

Kupující odpovídá za škody vzniklé v důsledku poskytnutí osobních údajů jiné osoby nebo v důsledku zveřejnění těchto údajů na Internetovém obchodě. V takovém případě je Prodávající povinen poskytnout příslušným orgánům veškerou součinnost za účelem zjištění totožnosti osoby, která se dopustila protiprávního jednání.

Každý zákazník může využívat veřejné komunikační kanály (psaní recenzí na produkty), které jsou součástí Internetového obchodu, na vlastní nebezpečí. Webový obchod není automaticky moderován, nicméně v případě, že Prodávající obdrží oznámení nebo zprávu o obsahu porušujícím autorská práva nebo urážlivém obsahu či jiné oznámení ze strany Prodávajícího, je Prodávající oprávněn dočasně nebo trvale odstranit jakýkoli nebo veškerý obsah bez udání jakéhokoli důvodu. V případě opakovaného nebo závažného porušení je Prodávající oprávněn trvale vyloučit příslušného Zákazníka z používání Stránek, včetně zrušení registrace Zákazníka.

 

Autorské právo

Autorská práva k veškerému obsahu (texty (články, brožury o produktech, informace, tyto VOP atd.), ilustrace, obrázky, jiné informace nebo údaje) na webových stránkách náleží prodávajícímu bez jakéhokoli časového nebo prostorového omezení. Zejména je zakázáno používat obsah stažený z internetového obchodu k jiným účelům než k nákupu v internetovém obchodě, upravovat jej, kopírovat apod. V případě porušení autorských či jiných práv Prodávajícího nebo porušení této smlouvy Prodávající neprodleně zahájí právní řízení proti porušovateli. Používáním Internetového obchodu bere Zákazník na vědomí, že kopírování obsahu Internetového obchodu nebo jeho použití k jinému účelu, než je uvedeno v těchto VOP, je porušením (porušením těchto VOP), a to i v případě, že by nebylo chráněno autorským právem. V případě takového porušení kupující souhlasí s tím, že prodávající zaplatí provozovateli internetového obchodu pokutu ve výši nejméně 3000 Kč, a to i bez samostatného prokázání škody.

Prodávající si vyhrazuje právo podniknout právní kroky před soudy nebo úřady proti jakékoli osobě, která se dopustí nebo se pokusí dopustit porušení práv prostřednictvím Webshopu (včetně provedení nákupu). Webový obchod nenese odpovědnost za porušení, kterého se dopustí třetí osoba na úkor uživatele nebo kupujícího.

V případě jakéhokoli porušení zákona nebo poškození zájmů Prodávajícího v souvislosti s používáním Stránek nebo Stránek je Prodávající oprávněn s okamžitou platností pozastavit registraci Zákazníka, smazat jeho osobní a jiné údaje a registraci. Údaje mohou být nadále zpracovávány pro účely řízení souvisejícího s porušením nebo poškozením. Prodávající není povinen Kupujícího o výše uvedených krocích informovat.

Odkaz na internetový obchod může být umístěn volně. Prodávající je však oprávněn požadovat jeho odstranění bez udání důvodu.

Zobrazení internetového obchodu nebo jeho části na jiných doménách, například v rámech, jako součást vlastních webových stránek je možné pouze s předchozím písemným souhlasem.

Webová stránka, na které je umístěn odkaz na internetový obchod, nesmí vyvolávat dojem, že prodávající doporučuje, schvaluje nebo podporuje používání nebo nákup jakékoli služby nebo produktu prodávaného nebo nabízeného na této webové stránce.

Odkazovaná webová stránka nesmí obsahovat nepravdivé informace o právním vztahu mezi prodávajícím a odkazovanou webovou stránkou a webovým obchodem. Webový obchod se ohradí proti použití odkazu, který poškozuje dobré jméno a zájmy Prodávajícího a Webového obchodu.

Některé služby Webového obchodu umisťují do vašeho počítače jedinečný identifikátor, tzv. soubor cookie. Soubory cookie slouží výhradně k usnadnění "ověřování" uživatelů a Poskytovatel je nepoužívá k žádným jiným účelům. Zablokování souborů cookie nebrání uživateli v používání služeb Internetového obchodu.

Ochrana osobních údajů

Informace o správě dat ve webovém obchodě jsou k dispozici na:

https://www.lovesexshop.cz/obchodni_podminky

 

Řešení stížností

Adresa, telefonní číslo a poštovní adresa, které slouží k hlášení stížností a ke kontaktování, jsou stejné jako adresa zákaznického servisu internetového obchodu uvedená v bodě 1.

Zákazník může podat stížnost u zákaznického servisu ústně nebo písemně.

Prodávající ústní stížnost neprodleně prošetří a v případě potřeby zjedná nápravu. Pokud zákazník s vyřízením reklamace nesouhlasí, sepíše prodávající o reklamaci a svém stanovisku k reklamaci neprodleně záznam a kopii záznamu předá zákazníkovi. Nelze-li reklamaci vyřídit ihned, sepíše Prodávající neprodleně záznam o reklamaci a předá kopii Zákazníkovi a jinak postupuje podle pravidel platných pro písemné reklamace.

V případě ústní reklamace sdělené telefonicky nebo jinou službou elektronických komunikací zašle Prodávající kopii záznamu Kupujícímu nejpozději současně s věcnou odpovědí.

Stížnosti zaznamenané telefonicky nebo jinými komunikačními prostředky označí prodávající jedinečným identifikátorem, který usnadní pozdější dohledání stížnosti.

Prodávající na obdrženou stížnost písemně odpoví do 30 dnů. Za zveřejnění se považuje jednání podle této smlouvy.

Pokud je reklamace zamítnuta, prodávající informuje kupujícího o důvodech zamítnutí.

15.1 Další opravné prostředky

Nebude-li spotřebitelský spor mezi Prodávajícím a Kupujícím vyřešen v průběhu jednání s Prodávajícím, může se Kupující, který je spotřebitelem, obrátit na smírčí orgán příslušný podle místa svého bydliště nebo sídla a zahájit řízení před tímto orgánem, nebo se může obrátit na smírčí orgán příslušný podle místa sídla Prodávajícího, přičemž Kupující má k dispozici tyto prostředky nápravy:

Obraťte se na sdružení spotřebitelů

a) Zjistí-li zákazník porušení svých spotřebitelských práv, je oprávněn obrátit se se stížností na příslušné spotřebitelské sdružení. Po vyhodnocení stížnosti rozhodne o přijetí spotřebitelského opatření příslušný orgán. Zákazník může vyhledat příslušné spotřebitelské sdružení pomocí následujícího odkazu.

Seznam spotřebitelských sdružení: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/uzitecne-kontakty/kontakty-na-vybrane-spotrebitelske-organizace--5724/

b) Řešení sporů prostřednictvím platformy Evropské unie pro online řešení sporů:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=cz

V případě spotřebitelského sporu týkajícího se kupní smlouvy uzavřené online mohou spotřebitelé řešit své spory, včetně přeshraničních sporů týkajících se nákupů online, elektronicky podáním elektronické stížnosti prostřednictvím online platformy dostupné na výše uvedeném odkazu.

Stačí, aby se spotřebitel zaregistroval na online platformě dostupné na výše uvedeném odkazu, vyplnil celý formulář žádosti a elektronicky jej zaslal smírčímu orgánu prostřednictvím platformy. To spotřebitelům usnadňuje vymáhání jejich práv navzdory vzdálenostem, které jsou s tím spojeny.

c) Zahájení řízení před smírčím orgánem

Kontaktní údaje smírčích orgánů: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Pokud prodávající reklamaci zákazníka zamítne, je zákazník rovněž oprávněn obrátit se na smírčí orgán příslušný podle místa bydliště nebo sídla: zahájení řízení smírčího orgánu je podmíněno tím, že se zákazník pokusí spor vyřešit přímo s prodávajícím.

Smírčí orgán je příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů. Úkolem smírčího orgánu je pokusit se dosáhnout dohody mezi prodávajícím a kupujícím za účelem vyřešení spotřebitelského sporu.

Smírčí orgán je iniciován na žádost spotřebitele. Žádost musí být podána písemně předsedovi smírčího orgánu.

Smírčí orgán je příslušný podle místa, kde má prodávající sídlo:

Prodávající je povinen při smírčím řízení spolupracovat.

Pro účely pravidel smírčího orgánu se spotřebitelem rozumí nevládní organizace, církev, společenství vlastníků bytů, bytové družstvo, mikropodnik, malý nebo střední podnik ve smyslu zvláštního zákona, který nakupuje, objednává, přijímá, užívá, využívá zboží nebo je příjemcem obchodních sdělení nebo nabídek týkajících se zboží.

Česká obchodní inspekce:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Telefonní číslo: +420 296 366 360
e-mail:podatelna@coi.cz

Prodejce je během trvání mimosoudního řešení sporu povinen spolupracovat.

Na základě zákona a pravidel pro Českou obchodní inspekci se považuje za Spotřebitele každá nezisková organizace, církev, obytný dům, bytové družstvo, mikro-, malý- a střední podnik, který si zakoupí, objedná, dostává, používá, využívá nebo je adresátem hospodářské komunikace, nabídky v souvislosti se zbožím.

d) Zahájení soudního řízení

Zákazník je oprávněn uplatnit svůj nárok vyplývající ze spotřebitelského sporu u občanskoprávního soudu v souladu s ustanoveními zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku a zákona CXXX z roku 2016 o občanském soudním řádu.

Poslední změna: 04.01.2024.

Ochrana osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

Webshop Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság Webshop (dále jen "správce údajů") jako provozovatel webových stránek www.lovesexshop.cz a webových stránek dostupných pod doménou www.lovesexshop.cz (dále jen "webové stránky") tímto zveřejňuje pravidla, zásady ochrany a správy údajů a informace o správě údajů týkající se zpracování údajů návštěvníků webových stránek a uživatelů služeb dostupných na webových stránkách (dále společně jen "subjekt údajů").

V souvislosti se zpracováním údajů Správce tímto informuje Subjekty údajů o osobních údajích, které na Webových stránkách zpracovává, o svých zásadách a postupech týkajících se zpracování osobních údajů a o způsobech a prostředcích uplatnění práv Subjektů údajů.

Správce údajů se zavazuje zajistit, aby veškeré zpracování údajů související s jeho činností bylo v souladu s požadavky uvedenými v těchto zásadách a platnými právními předpisy.

Zásady ochrany osobních údajů týkající se zpracování osobních údajů Správcem údajů jsou průběžně k dispozici na adrese https://www.lovesexshop.cz/obchodni_podminky.

Pokud má subjekt údajů jakékoli dotazy, které nejsou z tohoto oznámení jasné, obraťte se na nás (info@lovesexshop.cz) a my vaše dotazy zodpovíme.

Subjektům údajů, které poskytují údaje správci, se připomíná, že pokud své osobní údaje neposkytnou, je povinností subjektu údajů získat jejich souhlas.

Používáním webových stránek subjekt údajů přijímá oznámení o ochraně osobních údajů a souhlasí se zpracováním údajů, jak je uvedeno níže.

Definice

(a) "správcem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro určení správce rovněž určena právem Unie nebo členského státu;

(b) "osobním údajem" jakákoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů" v tomto dokumentu znamená "věrnostní program"); identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

(c) "zpracováním" jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať již automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení;

(e) "profilováním" se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, kdy se osobní údaje používají k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání charakteristik týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu této fyzické osoby;

(f) "zpracovatelem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce;

(g) "příjemcem" fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sděleny nebo s nímž jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou mít přístup k osobním údajům v souvislosti s individuálním vyšetřováním v souladu s právem Unie nebo členského státu, nejsou příjemci; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účelu zpracování;

(h) "souhlasem subjektu údajů" se rozumí svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, a to prohlášením nebo úkonem, kterým vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas;

(i) "porušením zabezpečení osobních údajů" se rozumí porušení zabezpečení, které má za následek náhodné nebo protiprávní zničení, ztrátu, změnu, neoprávněné zveřejnění nebo přístup k přenášeným, uchovávaným nebo jinak zpracovávaným osobním údajům;

Správce údajů:

Webshop Logisztika  Kft.

Adresa: 1097 Budapešť, Ecseri út 14-16

Registrační číslo společnosti: 01-09-953952

Název registračního soudu: Fővárosi Törvényszék

Daňové číslo: 23121076-2-43

Telefonní číslo: +420 228 880 588

E-mail: info@lovesexshop.cz

Identifikační číslo správce: 03327-0001

Připomínky ohledně ochrany osobních údajů, zrušení: info@lovesexshop.cz

Žádosti o ochranu údajů, výmazy: info@lovesexshop.sk Registrační číslo pro správu údajů: NAIH-60933/2012.

Registrační číslo pro zpracování údajů pro přímý marketing: NAIH-60934/2012.

Právní základ, účel a čas zprávy údajů

Subjekty údajů mohou na webových stránkách poskytovat informace a údaje o sobě dvěma způsoby:

- Osobní údaje, které výslovně poskytly nebo zpřístupnily při využívání služeb webových stránek (viz oddíl 3.1).

- Informace poskytnuté správci údajů v souvislosti s používáním webových stránek při jejich návštěvě a používání (viz oddíl 3.2).

Ve všech případech je právní základ zpracování určen na základě čl. 6 odst. 1 nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), který je uveden u každého případu zpracování.

Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním, a to zcela nebo zčásti, nebo požádat o výmaz svých údajů, a to písemným oznámením správci.

 

3.1. Špeciálne údaje

Prevádzkovateľ spracúva na stránke webového obchodu aj osobné údaje, ktoré patria do osobitných kategórií osobných údajov podľa článku 9 (údaje týkajúce sa sexuálneho života), keďže prevádzkovateľ prevádzkuje webový obchod s obsahom pre dospelých, a preto sa sortiment výrobkov, ktoré si možno objednať, považuje za osobitný údaj, keď si ich dotknutá osoba objedná. Prevádzkovateľ údajov bude tieto osobné údaje spracúvať na účely uvedené v tomto oznámení len s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

 

3.2. Spracúvané osobné údaje

 

3.3. Spracovanie na iné účely

Více o Heureka: Správce údajů spravuje systém na základě nezávislé zpětné vazby od zákazníků s cílem poskytovat co nejkvalitnější služby. Za tímto účelem je provozovatelem hodnotícího systému aktivována služba "Ověřeno zákazníky" je www.heureka.sk. Po nákupu zboží v internetovém obchodě jsou zákazníci požádáni o nezávislé hodnocení. Za tímto účelem je z heureka.sk na příslušnou e-mailovou adresu zaslán dotazník spolu s názvem zakoupeného produktu (produktů), na jehož základě je možné provést hodnocení internetového obchodu. Hodnocení a recenze zákazníků poskytují pravdivý obraz o kvalitě obchodu.

Odesláním objednávky dotyčná osoba souhlasí s předáním údajů za tímto účelem.

Takto předané osobní údaje nemůže společnost Heureka Shopping s.r.o. ( Sídlo: Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ) (www.heureka.cz) použít pro své vlastní účely. Je oprávněna je zpracovávat výhradně za účelem dosažení zde uvedených účelů.

Více informací:  https://www.heurekashopping.cz/pro-obchodni-partnery/podminky-pouzivani

Poskytnuté údaje: e-mailová adresa, název zakoupeného produktu.

Správce údajů v bodech 3.1 - 3.2 . nepoužívá osobní údaje k jiným než výše uvedeným účelům. Poskytnutí osobních údajů třetím stranám nebo příslušným orgánům může, pokud zákon nestanoví jinak, podléhat předchozímu souhlasu subjektu údajů.

Ve všech případech, kdy jsou osobní údaje poskytnuty správci údajů a mají být použity k jiným než původně zamýšleným účelům, správce údajů informuje subjekt údajů a získá výslovný souhlas nebo zákaz dalšího použití.

Správce údajů spravuje osobní údaje především po dobu platnosti vztahu se subjektem údajů ( po jejímž skončení budou údaje vymazány) nebo do doby, než subjekt údajů požádá o výmaz svých údajů.

3.4 Údaje shromážděné v souvislosti s používáním webových stránek (další zpracování údajů)

3.4.1. Technické údaje, údaje o návštěvě webových stránek

Správce údajů nekombinuje údaje získané z analýzy souborů protokolu s jinými informacemi a nesnaží se identifikovat subjekt údajů.

IP adresa je posloupnost čísel, která jednoznačně identifikuje počítač uživatele přistupujícího k internetu. Adresy IP lze použít k lokalizaci návštěvníka používajícího konkrétní počítač, a to i geograficky. Adresa navštívené stránky, stejně jako datum a čas návštěvy, nejsou samy o sobě schopny identifikovat subjekt údajů, ale v kombinaci s dalšími údaji (např. údaji poskytnutými při registraci) mohou být použity k vyvození závěrů o subjektu údajů.

Zpracovávané údaje zahrnují: datum, čas, IP adresu počítače subjektu údajů a adresu navštívené stránky, údaje o věku návštěvníka.

Účel zpracování. Takto zaznamenané údaje nelze kombinovat s jinými osobními údaji. Údaje jsou zpracovávány pouze pro statistické účely.

Účelem zpracování údajů je sledování fungování služby, poskytování personalizovaných služeb a prevence zneužití.

Doba zpracování: 30 dní od data přístupu na webové stránky.
Webové stránky využívají řešení AdForm RTB.


3.4.2. Správa souborů cookie
Správce údajů umístí do počítače subjektu údajů malý datový balíček, tzv. cookie, a při další návštěvě jej načte, aby mohl poskytovat personalizované služby. Když prohlížeč vrátí dříve uložený soubor cookie, má poskytovatel služby správy souborů cookie možnost propojit aktuální návštěvu subjektu údajů s předchozími návštěvami, ale pouze ve vztahu k vlastnímu obsahu. Soubory cookie specifické pro webové obchody jsou takzvané "cookies relace chráněné heslem", což jsou bezpečnostní soubory cookie.

- Soubor cookie relace:

Účel zpracování: Tyto soubory cookie se používají k zefektivnění a zabezpečení webových stránek, tj. jsou nezbytné pro správné fungování určitých funkcí webových stránek nebo určitých aplikací.

Doba zpracování údajů: Trvají po dobu vaší návštěvy webových stránek, poté jsou automaticky vymazány.

- Trvalé soubory cookie:

Účel zpracování: Správce údajů používá trvalé soubory cookie také ke zlepšení uživatelského komfortu (např. k zajištění optimalizované navigace). Tyto soubory cookie se ukládají na delší dobu do souboru cookie prohlížeče. Délka tohoto období závisí na nastavení internetového prohlížeče subjektu údajů.

Doba uchování údajů: Tyto soubory cookie jsou v prohlížeči uloženy po delší dobu.

Tato doba je uložena v souboru cookie prohlížeče. Soubor cookie je v něm uložen po dobu 1 až 5 dnů.

- Tento soubor cookie se používá pro nákupní košík,

- Bezpečnostní soubory cookie

- Soubory cookie vyžadované pro relaci chráněnou heslem.

- Soubory cookie pro měření spokojenosti zákazníků: NPS_3500f360_last_seen, NPS_3500f360_surveyed

- Plná verze Barion Pixel (Barion Pixel je měřicí kód založený na java skriptu (podobně jako Google Analytics a Facebook Pixel), který je umístěn na webových stránkách obchodníka a sleduje aktivitu návštěvníků webových stránek. Barion Pixel umístěný na webových stránkách shromažďuje údaje o návštěvnících, například jaké produkty viděli, na co klikli, co hledali, co přidali do nákupního košíku, co koupili. Tyto údaje jsou přenášeny na servery společnosti Barion a nejsou shromažďovány, ukládány ani zpracovávány společností Webshop Logistics Kft. Shromažďování údajů společností Barion je prováděno za účelem prevence podvodů a pro marketingové účely. Více informací o tom naleznete na adrese: https://www.barion.com/cz/).

Rozsah zpracování údajů: Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje.

Rozsah zúčastněných stran: Všechny zúčastněné strany, které navštěvují webové stránky.

Účel správy údajů: Vzájemné rozlišování zúčastněných stran, identifikace aktuální relace zúčastněných stran, ukládání údajů poskytnutých během této relace, prevence ztráty údajů, správa nákupního košíku (virtuemart), zajištění vhodné navigace.

Doba trvání správy údajů: v případě souborů cookie relace trvá správa údajů do konce návštěvy webových stránek, v ostatních případech maximálně 30 dní.2 kalendářní dny na otázku věku.

Vymazání souborů cookie

Subjekt údajů má právo vymazat soubor cookie ze svého počítače nebo zakázat používání souborů cookie ve svém prohlížeči. Správa souborů cookie je obvykle možná v nabídce Nástroje/Předvolby prohlížeče v části Soukromí/Předvolby/Vlastní nastavení, v položce Cookie, Cookie nebo Tracking.

Webové stránky mohou obsahovat informace, zejména reklamy, od poskytovatelů reklamních služeb třetích stran, kteří nejsou spojeni se správcem údajů. Tyto třetí strany mohou rovněž umisťovat soubory cookie, webové majáky na počítač Subjektu údajů nebo shromažďovat údaje pomocí podobných technologií, aby Subjektu údajů zasílaly reklamní sdělení v souvislosti se svými službami. V takových případech se zpracování údajů řídí standardy ochrany údajů stanovenými těmito třetími stranami a Správce údajů nenese v souvislosti s takovým zpracováním odpovědnost.

 

3.4.3. Zpracování údajů externími poskytovateli služeb

Kód html portálu obsahuje odkazy z externího serveru a na externí server nezávislý na poskytovateli dat. Server externího poskytovatele služeb je přímo připojen k počítači subjektu údajů. Upozorňujeme, že poskytovatelé těchto odkazů mohou shromažďovat údaje uživatele díky přímému spojení ze svého serveru, který přímo komunikuje s prohlížečem subjektu údajů.

Veškerý personalizovaný obsah pro subjekt údajů poskytuje server externího poskytovatele služeb.

Níže uvedení správci údajů mohou poskytnout podrobné informace o zpracování údajů serverem externího poskytovatele služeb.

Při prohlížení webových stránek si počítač Subjektu údajů stáhne ze serveru shopmania.hu obrázek gif obsahující logo shopmania.hu, takže server může shromažďovat údaje z počítače Subjektu údajů, jak je popsáno výše.

Externí poskytovatelé služeb umisťují a zpětně načítají malý balíček dat, tzv. cookie, do počítače Subjektu údajů, aby mohli poskytovat personalizované služby. Pokud prohlížeč vrátí dříve uložený soubor cookie, poskytovatelé služeb, kteří jej zpracovávají, mají možnost propojit aktuální návštěvu Subjektu údajů s předchozími návštěvami, ale pouze s ohledem na svůj vlastní obsah.

Na webových stránkách externích poskytovatelů služeb (Google, Facebook) se mohou zobrazovat reklamy správce údajů. Tito externí poskytovatelé služeb (Google, Facebook) používají soubory cookie k ukládání informací o tom, že subjekt údajů již dříve navštívil webové stránky správce údajů, a na základě toho zobrazují subjektu údajů reklamy personalizovaným způsobem (tj. remarketing).

3.4.4. Soubory cookie nastavené službou Google Analytics (cookies)

Nezávislé měření a audit návštěvnosti webových stránek a dalších údajů webové analytiky zajišťuje externí poskytovatel služeb Google Analytics. Podrobné informace o správě naměřených dat může společnost Google poskytnout na adrese www.google-analytics.com.

Google Analytics je analytická služba poskytovaná společností Google Inc ("Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookie uložené v počítači subjektu údajů k analýze interakcí uživatelů na webových stránkách. Právním základem pro zpracování pro účely webové analýzy je dobrovolný souhlas uživatele webových stránek. Soubory cookie pro analytické účely jsou anonymizované a agregované údaje, které ztěžují identifikaci počítače, ale které nelze vyloučit.

Analytické informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie služby Google Analytics jsou přenášeny a ukládány na serverech společnosti Google. Tyto informace zpracovává společnost Google jménem správce údajů za účelem vyhodnocování zvyklostí uživatelů při prohlížení webových stránek, sestavování zpráv o četnosti jejich používání a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek správci údajů. Při používání služby Google Analytics je IP adresa anonymizována a není použito žádné ID uživatele, aby bylo zajištěno, že během relací nebudou uloženy žádné osobní údaje.

Další informace o souborech cookie používaných společností Google naleznete na tomto odkazu: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na adrese http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Zpracovávané údaje.

Doba zpracování: 26 měsíců

Soubory cookie služby Google Analytics: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv.

3.4.5. Remarketing v Google Adwords

Webové stránky používají sledovací kódy Google Adwords. Ty slouží k cílení remarketingových reklam na návštěvníky webových stránek v síti Google Display Network. Remarketingový kód používá k označování návštěvníků soubory cookie. Uživatelé webových stránek mohou tyto soubory cookie zakázat tak, že navštíví správce nastavení reklamy Google a budou postupovat podle tam uvedených pokynů. Poté již nebudou dostávat personalizované nabídky od správce údajů.

Zpracovávané údaje: hodnota nákupu (pokud subjekt údajů provedl nákup), skutečnost a čas návštěvy podstránky.

Doba zpracování: do data dalšího nákupu.

Goolge Analytics, Google Adwords

Soubory cookie: Google Analytics: _ga, _gat, _gid.

3.4.6. Soubory cookie umístěné společností Optimonk

Aplikace OptiMonk je "přizpůsobitelný vyskakovací překryvný systém při odhlášení", který správci údajů umožňuje nabízet svým zákazníkům slevy, pokud uvedou své jméno a e-mailovou adresu. Pokud chce osoba opustit rozhraní, služba to zjistí a zobrazí vyskakovací okno s kolem štěstí nabízejícím okamžitou výhru.

Umístěné soubory cookie.

- OptiMonkClient,

- optiMonkSession,

- Místní úložiště: optiMonkVisitorAttributes,

- Úložiště relace: optiMonkVisitorCart.

Rozsah zpracovávaných údajů: skutečnost a čas návštěvy dané podstránky.

Doba správy dat: 2 roky.

 

3.4.7. Mailchimp

Služba zasílání novinek: MailChimp.

MailChimp je společnost se štítem ochrany osobních údajů EU a USA, která je v souladu s GDPR.

MailChimp je členem štítu na ochranu soukromí Privacy Shield.EU.Privacy Shield:

https://mailchimp.com/legal/privacy/.

https://mailchimp.com/legal/terms/

Další informace o správě souborů cookie platformy naleznete na adrese: https://mailchimp.com/legal/cookies/.

Poskytovatel: Společnost MailChimp, s. r. o:

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Elektronický kontakt: https://mailchimp.com/contact

3.4.8. YUSP

Seznam produktů, který se dynamicky mění na základě historie předchozích vyhledávání.

Název souboru cookie: gr_reco, gr_rt

Zprostředkovatel: M:

Název: Gravity Research and Development Zrt.

Výzkum a vývoj Výzkumná a vývojová služba.

E-mail: dpo@yups.com

Webové stránky: https://www.yusp.com/

3.4.9. Wonderchat

Tyto webové stránky používají chatovací platformu Wonderchat, která spojuje uživatele se zákaznickým servisem Vágyaim.hu. E-mailové adresy/jména/telefonní čísla shromažďujeme pouze se souhlasem uživatelů. Vyměňované zprávy a údaje se ukládají prostřednictvím aplikace Wonderchat.

Název souboru cookie: __Host-next-auth.csrf-token, __Secure-next-auth.callback-url

Poskytovatel:

Wonderchat Private Limited: Wonderchat Private Limited

Singapur, 7 Temasek Boulevard #12-07 Suntec City Tower One, 038987

E-mail: hello@wonderchat.io

3.4.10. Dognet

Dognet je partnerská síť, jejímž prostřednictvím se mohou zviditelnit inzerenti a partneři reklamních platforem.

Slouží k identifikaci zdroje návštěv ze systému Dognet, který lze využít k zaznamenávání konverzí v místě nákupu.

Životnost souboru cookie: 30 dní od poslední návštěvy.

Název souboru cookie: PAPVisitorId

Lead Media Ltd.

811 05 Lead Media s.r.o. Karpatská 6 Bratislava

E-mailová adresa: info@edognet.hu

3.4.11. OneSignal

Systém pro zasílání vyskakovacích oznámení. Profiluje aktivitu odběratelů, takže zprávy jsou cíleny na nejaktivnější časy.

Oznámení o ochraně osobních údajů: https://onesignal.com/privacy_policy

Název souboru cookie: Název: __cf_bm
Poskytovatel:

Společnost OneSignal, Inc. z USA.

2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo,

CA 94403

3.4.12. Barion

Online systém pro platby kreditní kartou

Poskytovatel:

Provozovatelem služby Barion je společnost Barion Payment Zrt.

1117, Budapešť, Irinyi József utca 4-20, 2. patro.

Informace o správě údajů: https://www.barion.com/cz/

Zásady používání souborů cookie: https://www.barion.com/cz/

Název souboru cookie:

- ba_vid, Zaměřený na odhalování podvodů s kreditními kartami na základě digitálního otisku zařízení, které používáte, a vašich zvyklostí při prohlížení. Soubor cookie se používá k odhalování podvodníků. Soubor cookie zajišťuje, že víme, že údaje z vašich návyků při prohlížení stránek pocházejí od uživatele. Umísťujeme jej na naše vlastní webové stránky a na webové stránky obchodníků, kteří používají inteligentní bránu Barion.

- ba_vid.xxx Je navržen tak, aby odhaloval podvody s kreditními kartami na základě digitálního otisku prstu používaného zařízení a vašich zvyklostí při prohlížení webu. Tento soubor cookie nám umožňuje sledovat vaše zvyky při prohlížení mezi jednotlivými relacemi na webových stránkách. Shromažďuje následující údaje: ba_vid, ID uživatele, což je hash sestavený z vlastností prohlížeče, časové razítko vaší první, aktuální a poslední návštěvy webových stránek, ID aktuální relace, oprávnění k používání souborů cookie třetích stran. Umísťujeme je také na naše vlastní webové stránky a na webové stránky obchodníků, kteří využívají službu Barion Smart Gateway.

3.4.13. BIP SMS

Služba elektronických zpráv: BIP SMS

Společnost Bip Communications Ltd. (1134 Budapest, Bulcsú utca 23.) dodržuje GDPR.

Zásady ochrany osobních údajů pro používání služby BIP SMS naleznete na následujících odkazech:

https://sms.bipkampany.hu/hu/contents/antispam_policy.

https://sms.bipkampany.hu/hu/contents/termsofservice

Poskytovatel služby: BIP, a. s:

- Poskytovatel: Bip Communications Ltd.

- 1134 Budapest, Bulcsú utca 23.

- Elektronický kontakt: info@bipkampany.hu

Zpracování dat

V souladu s článkem 28 GDPR pověřuje správce následující subjekty zpracováním shromážděných osobních údajů pro následující účely:

Heureka  Shopping s.r.o.

Sídlo společnosti: Karolinská   650/1 186 00   Praha   8 -   Karlín   Česká   republika

Daňové číslo: CZ02387727

IČO : 02387727

E-mail: info@heureka.cz

Web: www.heureka.cz

Služby: zajišťuje službu Ověřené zákazníkům, zasílání dotazníků zákazníkům Správce údajů, zpracování zpětné vazby, hodnocení webových stránek Správce údajů na základě zpětné vazby od zákazníků.

Webshop Marketing Kft.

Sídlo: 4028, Kassai út 129 III. poschodie 301-308.

Telefón: [ 06-1-234-5012 ]

E-mail: info@optimonk.hu

Web : www.optimonk.hu

Služby: Poskytovanie služby Optimonk

MediaCenter Hungary Kft.

Sídlo: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.

Poštová adresa: 6001 Kecskemét, Pf. 588.

Telefón: 76 / 575-023

Fax: 76 / 575-024

Web: www.mediacenter.hu

Činnosť: e-mailová služba

GLS General Logistics Systems Hungary

Adresa: 2351 Alsónémedi, Evropa u.2

E-mail: info@gls-hungary.com

Web: www.gls-group.eu

Služby:   kurýrní služba, doručování objednávek přímo do domu;   doručování balíků a zásilek

REISSWOLF Budapest Data & Document Management   Ltd.

Adresa: 1097 Budapest, Illatos út 6.

Telefon   : + 36-1-219-5670

Web: wwww.reisswolf.hu

E-mail:  info@reisswolf.hu

Služby:   zneškodnění důvěrných spisů a jiných datových nosičů, poskytnutí ochrany a zabezpečovacího systému

UNAS Online Kft.

Adresa: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15

Telefón: +36-99/200-200

Email: unas@unas.hu

Služby:   poskytovatel hostingu

Rocket Science Group (mandrillapp systém e-mailového odesílání)

Adresa: 512   means   Street   Northwest   404, Atlanta, GA 30318, Spojené státy Americké

E-mailová adresa: legal@mailchimp.com

Služby: marketingový software pro rozesílání e-mailů

Správce údajů si vyhrazuje právo i v budoucnosti dále využívat služeb dalších zpracovatelů, které budou oznámeny Správcem údajů v pokynech o ochraně osobních údajů.

Tharanis Ügyvitel Kft.
Sídlo:  1124 Budapest, Németvölgyi út 41-45. A. ép. 3. em. 1. ajtó
Email: info@tharanisugyvitel.hu
Činnost: fakturace, zpracování údajů kurýrem, zpráva pro NAV (Daňový úřad)

Barion Payment Zrt.
Sídlo: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20, 2. poschodie
Email: info@barion.hu
Činnost: poskytování online systému přijetí kreditních karet

OneSignal Ltd.
Sídlo: 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403
Email: info@onesingal.com
Činnosť: odoslanie push správ

Bip Communications Kft. (systém odesílání SMS)

Adresa: 1134 Budapešť, Bulcsú utca 23., Maďarsko
E-mailová adresa: info@bipkampany.hu
Web: https://sms.bipkampany.hu/hu/contents/antispam_policy
Činnost: Systém odesílání SMS

ONLINE GROUP Szolgáltató Kft.
Sídlo: 7624 Pécs, Szigeti út 144.
Email: info@onlinepenztarca.hu
Činnost: poskytování věrnostní karty

OneSignal Ltd.
Sídlo: 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403
Email: info@onesingal.com
Činnost: odeslání push zpráv

Packeta Hungary Kft.
Sídlo: 1044, Budapest Ezred utca 2. B2/11,
Email: info@packeta.hu
Činnost: kurýrská služba, doručování objednávek s doručením domů, do zásilkovny, přijetí reklamačních balíků, vrácení balíku.

TradeTracker Hungary Kft.

Head office: 1062 Budapest, Aradi u. 16. II/2

Phone number: +36 1 487 5312

E-mail: financial.hu@tradetracker.com

Web: www.tradetracker.com/cz/

Activity: marketing software

OTP Mobil Kft.

Registered office.

Email address: info@otpmobil.com

Web: www.otpmobil.hu

Activity: provision of online credit card acceptance system

LANDAX Bt.

Registered office: 3300 Eger, Breznai Imre u. 1.

Email: info@landax.hu

Web: www.landax.hu

Activity: invoicing, courier data processing, NAV reporting

Lead Media s.r.o. (Dognet)

Registered office: 811 05 Bratislava, Karpatská 6, Slovakia

Phone number: +421 948 483 365

E-mail: info@edognet.hu

Web: www.dognet.hu

Activity: marketing software

Výdejní místa Zásilkovny

Sídlo: 1139 Budapest, Teve u. 60.

E-mail: info@zasilkovna.cz

Web: https://www.zasilkovna.cz/

Služby: kurýrská služba, doručování objednávek přímo do domu; doručování balíků a zásilek 

Přenos dat

Pokud neexistuje výslovné právní ustanovení, správce údajů sdělí třetím stranám údaje, které lze použít k identifikaci subjektu údajů, pouze s jeho výslovným souhlasem.

Přístup k údajům a opatření k zajištění údajů, přenosnost údajů

6.1 Přístup k datům, přenos dat

Zaměstnanci správce mohou mít při plnění svých povinností přístup k osobním údajům.

Správce předává osobní údaje, které zpracovává, jiným subjektům nebo orgánům veřejné moci pouze způsobem a pro účely stanovené zákonem.

Správce informuje subjekt údajů o tom, že se na správce může obrátit soud, státní zástupce, vyšetřovací orgán, orgán činný v trestním řízení, správní orgán, Národní úřad pro ochranu osobních údajů a svobodný přístup k informacím nebo jiné orgány oprávněné ze zákona s žádostí o informace, přístup k údajům nebo jejich předání či poskytnutí dokumentů.

Správce poskytne osobní údaje orgánům pouze v rozsahu a v míře nezbytně nutné pro účel žádosti za předpokladu, že orgán uvedl přesný účel a rozsah údajů.

Práva subjektu údajů

7.1 Informace a přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům uchovávaným správcem a k informacím souvisejícím s jejich zpracováním, právo kdykoli požádat o nahlédnutí do toho, jaké údaje o něm správce uchovává, a právo na přístup k osobním údajům. Subjekt údajů podá svou žádost o přístup písemně (e-mailem nebo poštou) správci. Správce poskytne subjektu údajů informace v běžně používaném elektronickém formátu. Správce při žádosti o přístup neposkytuje ústní informace telefonicky.

V případě uplatnění práva na přístup musí informace obsahovat následující údaje:

- vymezení rozsahu zpracovávaných údajů: jméno a příjmení, fakturační název, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo v závislosti na využívané službě,

- účel zpracování, dobu zpracování, právní základ zpracování ve vztahu k rozsahu zpracovávaných údajů,

- předání údajů: komu byly nebo budou údaje předány,

- uvedení zdroje údajů.

Správce údajů poskytne subjektu údajů poprvé bezplatně papírovou nebo elektronickou kopii osobních údajů. Za další kopie, které si subjekt údajů vyžádá, může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Pokud subjekt údajů požádá o kopii elektronickými prostředky, správce údajů poskytne subjektu údajů informace e-mailem v běžně používaném elektronickém formátu.

Pokud subjekt údajů po poskytnutí informací nesouhlasí se zpracováním a přesností zpracovávaných údajů, může požádat o opravu, začlenění, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, jak je uvedeno v bodě 6, nebo vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, případně zahájit postup uvedený v bodě 7.

7.2 Právo na opravu a integraci zpracovávaných osobních údajů

Na žádost subjektu údajů správce bez zbytečného odkladu opraví nepřesné osobní údaje, které mu subjekt údajů písemně poskytl, nebo doplní neúplné údaje o obsah, který mu subjekt údajů poskytl. Správce údajů informuje o opravě nebo doplnění každého příjemce, kterému byly osobní údaje zpřístupněny, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Subjekt údajů je o údajích těchto příjemců informován, pokud o to písemně požádá.

7.3 Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na základě písemné žádosti získat od správce omezení zpracování, pokud.

- subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, přičemž omezení se v takovém případě uplatní na dobu nezbytnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,

- zpracování je protiprávní a subjekt údajů nesouhlasí s výmazem údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití,

- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků,

- subjekt údajů vznese námitku proti zpracování; v takovém případě omezení platí po dobu, dokud se nezjistí, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Správce předem informuje subjekt údajů, na jehož žádost bylo zpracování omezeno, o zrušení omezení zpracování.

7.4 Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Na žádost subjektu údajů správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje týkající se subjektu údajů, pokud je dán jeden z následujících důvodů: (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány správcem; (ii) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě bylo zpracování provedeno, a neexistuje žádný jiný zákonný důvod pro zpracování; (iii) subjekt údajů vznese námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace a neexistuje žádný zákonný důvod pro zpracování; (iv) subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud souvisí s přímým marketingem; v) správce zpracovává osobní údaje protiprávně; vi) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s poskytováním služeb informační společnosti přímo dětem. Subjekt údajů nemůže uplatnit právo na výmaz nebo blokování, pokud je zpracování nezbytné (i) pro výkon práva na svobodu projevu a práva na informace; (ii) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; (iii) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud by výkon práva na výmaz znemožnil takové zpracování nebo je vážně narušil; nebo (iv) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7.5 Právo na přenositelnost údajů

Přenositelnost údajů umožňuje subjektu údajů získat a dále používat "své" údaje, které poskytl do systému správce údajů, pro vlastní účely a prostřednictvím různých poskytovatelů služeb. Ve všech případech je způsobilost omezena na údaje, které subjekt údajů poskytl, žádná jiná přenositelnost údajů není možná (např. statistické údaje, údaje o transakcích, věrnostní údaje apod.)

Osobní údaje týkající se Subjektu údajů, které má Správce údajů k dispozici (např. při přihlášení do kurzu nebo odběru newsletteru):

- Ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu,

- Máte právo předat své osobní údaje jinému správci údajů,

- požádat o přímé předání údajů jinému správci - pokud je to v rámci systému správce technicky možné.

Správce údajů vyhoví žádosti o přenositelnost údajů pouze na základě žádosti zaslané e-mailem nebo poštou. Aby mohl správce údajů žádosti vyhovět, musí se ujistit, že subjekt údajů, který je oprávněn právo uplatnit, má v úmyslu tak učinit. To vyžaduje, aby se subjekt údajů po oznámení osobně dostavil do prostor správce údajů, aby správce údajů mohl identifikovat subjekt údajů pomocí údajů ve svém systému. V rámci tohoto práva může subjekt údajů požádat o přenositelnost jména, e-mailové adresy nebo údajů, které správci poskytl. Uplatnění tohoto práva automaticky neznamená vymazání údajů ze systémů správce, a proto může subjekt údajů po uplatnění tohoto práva nadále využívat služeb správce.

7.6 Námitka proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, včetně profilování, a to z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, a subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, správce již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
Subjekt údajů může vznést námitku písemně (e-mailem nebo poštou) nebo prostřednictvím newsletteru, v případě jakéhokoli jemu zaslaného oznamovacího dopisu kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru v dopise.

7.7 Vymáhání práv zemřelého subjektu údajů jinou osobou

Do pěti let od úmrtí subjektu údajů může práva zemřelého za jeho života, jako je právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a námitku, uplatnit osoba pověřená zemřelým na základě správního příkazu nebo prohlášení ve veřejné nebo soukromé listině s plnou důkazní hodnotou předložené správci údajů. Pokud zemřelý učinil správci údajů více než jedno takové prohlášení, může tato práva vykonávat osoba uvedená v prohlášení učiněném později.

Pokud zemřelý takové prohlášení neučinil, může práva zemřelého za jeho života uvedená v předchozím odstavci uplatnit jeho blízký příbuzný ve smyslu občanského zákoníku do pěti let od úmrtí subjektu údajů (v případě více blízkých příbuzných může výše uvedená práva uplatnit ten blízký příbuzný, který je uplatní jako první).

Osoba blízká se považuje za osobu blízkou ve smyslu občanského zákoníku. Podle článku 8:1 odst. 1 bodu 1 občanského zákoníku je osobou blízkou manžel, příbuzný v řadě přímé, osvojené, nevlastní nebo pěstounské dítě, osvojitel, nevlastní nebo pěstoun a bratr nebo sestra. Blízký příbuzný zemřelého musí předložit důkaz:

- skutečnost a datum úmrtí dotyčné zesnulé osoby prostřednictvím úmrtního listu nebo soudního rozhodnutí a

- prokázat svou totožnost a případně totožnost svých nejbližších příbuzných veřejnou listinou.

Osoba, která uplatňuje práva zemřelého, má při uplatňování těchto práv, zejména v řízeních proti správci a před Národním úřadem pro ochranu osobních údajů a svobodný přístup k informacím a před soudy, práva a povinnosti, na které měl zemřelý nárok za svého života v souladu s informačním zákonem a nařízením.

Správce údajů na písemnou žádost informuje nejbližší příbuzné o přijatých opatřeních, pokud to zemřelý ve svém prohlášení výslovně nezakázal.

7.8 Lhůta pro splnění žádosti

Správce informuje subjekt údajů o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, a to do jednoho měsíce od obdržení jakékoli žádosti podle bodů 6.1 až 6.6. V případě potřeby, s ohledem na složitost žádosti a počet žádostí, lze tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce, avšak v takovém případě správce informuje subjekt údajů do jednoho měsíce od obdržení žádosti a uvede důvody zpoždění. Pokud subjekt údajů podal žádost elektronickými prostředky, poskytne správce informace elektronickými prostředky, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

7.9 Odškodnění a náhrada škody

Každá osoba, která utrpěla majetkovou nebo nemajetkovou újmu v důsledku porušení nařízení, má nárok na náhradu vzniklé škody od správce nebo zpracovatele. Zpracovatel odpovídá za škodu způsobenou zpracováním pouze tehdy, pokud nesplnil povinnosti, které mu výslovně ukládá zákon, nebo pokud nesplnil zákonné pokyny správce nebo jednal v rozporu s nimi. Správce nebo zpracovatel se odpovědnosti zprostí, pokud prokáže, že za událost, která vedla ke vzniku škody, žádným způsobem neodpovídá.

 

 

Možnosti vymáhání

Subjekt údajů může svá práva uplatnit zasláním žádosti e-mailem nebo poštou. Telefonicky nelze uplatnit žádná práva.

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na následujících kontaktních údajích:

- Název: Webshop Logisztika Kft.

- Adresa: Maďarsko, 1097 Budapest, Ecseri út 14-16

- E-mailová adresa: info@lovesexshop.cz

Práva subjektu údajů nelze uplatnit, pokud správce prokáže, že není schopen subjekt údajů identifikovat. Pokud je žádost Subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (zejména s ohledem na její opakující se povahu), může Správce za vyhovění žádosti účtovat přiměřený poplatek nebo odmítnout jednat. Za prokázání této skutečnosti odpovídá správce údajů. Má-li správce pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která žádost podala, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.

Pokud subjekt údajů nesouhlasí s rozhodnutím správce na základě info.tv, vyhlášky a občanského zákoníku (zákon V z roku 2013).

a. Národní úřad pro ochranu osobních údajů a svobodu informací (www.naih.hu; sídlo: 1055 Budapešť, Falk Miksa utca 9-11., poštovní adresa: 1363 Budapešť, PO Box 9.; telefon: +36 (1) 391-1400) nebo

b. Svá práva můžete uplatnit u soudu.

Řízení incidentů v oblasti ochrany údajů

Incidentem v oblasti ochrany údajů se rozumí porušení zabezpečení, které má za následek náhodné nebo nezákonné zničení, ztrátu, změnu, neoprávněné zveřejnění nebo neoprávněný přístup k přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovávaným osobním údajům. Správce vede evidenci pro účely kontroly opatření týkajících se incidentu v oblasti ochrany osobních údajů, informování dozorového úřadu a informování subjektu údajů, která obsahuje rozsah osobních údajů dotčených incidentem, rozsah a počet subjektů údajů, datum, okolnosti, účinky incidentu a opatření přijatá k jeho předcházení. stran, okolnosti, účinky incidentu a opatření přijatá k jeho předcházení. Pokud se správce domnívá, že konkrétní incident představuje vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů, informuje o něm bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin, subjekt údajů a dozorový úřad.

Poskytování údajů orgánům

Na správce údajů se může obrátit soud, státní zástupce, vyšetřovací orgán, přestupkový orgán, orgán veřejné správy, Národní úřad pro ochranu osobních údajů a svobodný přístup k informacím nebo jiné informační orgány, aby poskytl informace, sdělil nebo předal údaje nebo zpřístupnil dokumenty, pokud je k tomu oprávněn ze zákona.

Pokud orgán přesně stanovil účel a rozsah údajů, správce poskytne osobní údaje orgánům pouze v rozsahu a v míře nezbytně nutné k dosažení účelu žádosti.

Odkazy

Správce údajů nenese žádnou odpovědnost za obsah, postupy ochrany údajů a informací na externích webových stránkách, které jsou přístupné z těchto webových stránek jako výchozí bod. Pokud se správce údajů dozví, že odkazovaná stránka nebo odkaz porušuje práva třetích stran nebo platné právní předpisy, neprodleně odkaz z webových stránek odstraní.

Způsob uchovávání osobních údajů, bezpečnost zpracování

Správce se zavazuje zajistit bezpečnost údajů, přijmout technická a organizační opatření a zavést procesní pravidla pro ochranu zaznamenaných, uložených nebo zpracovávaných údajů a zabránit jejich zničení, neoprávněnému použití nebo neoprávněné změně. Zavazuje se rovněž požadovat, aby každá třetí strana, které předává nebo poskytuje údaje na základě souhlasu subjektu údajů, splňovala požadavek na zabezpečení údajů.


Správce údajů vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zajistil, že údaje nebudou náhodně poškozeny nebo zničeny. Správce údajů uloží výše uvedenou povinnost rovněž svým zaměstnancům, kteří se podílejí na činnostech zpracování.


Počítačové systémy správce údajů a další místa pro ukládání údajů se nacházejí v jeho sídle, prostorách, u zpracovatelů údajů, společností WebShop Marketing Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129 3. patro 301-308.) a MediaCenter Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.) 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Správce vybírá a provozuje IT nástroje používané pro zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním služby tak, aby zpracovávané údaje:

a. byly přístupné oprávněným osobám (dostupnost);

b. byla zajištěna jejich pravost a autentičnost (autentičnost zpracování);

c. bylo možné ověřit jejich integritu (integrita údajů);

d. jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu (důvěrnost údajů).

Správce údajů přijme vhodná opatření na ochranu údajů, zejména proti neoprávněnému přístupu, změně, vyzrazení, zveřejnění, výmazu nebo zničení, náhodnému zničení, poškození nebo ztrátě a nedostupnosti v důsledku změn v používaných technologiích.

Správce vhodnými technickými prostředky zajistí, aby s výjimkou případů, kdy to povoluje zákon, nebylo možné uložené údaje přímo spojit a přiřadit k subjektu údajů, a to za účelem ochrany souborů údajů spravovaných elektronicky v různých registrech.

Správce zajistí bezpečnost zpracování údajů přijetím technických, organizačních a technických opatření na ochranu bezpečnosti zpracování údajů s přihlédnutím ke stavu techniky, která poskytují úroveň ochrany odpovídající rizikům spojeným se zpracováním.

Správce údajů uchovává během zpracování

(a) důvěrnost: chrání informace tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou k tomu oprávněny;

(b) integritu: chrání přesnost a úplnost informací a zpracování;

(c) dostupnost: zajišťuje, aby oprávněný uživatel měl účinný přístup k informacím a v případě potřeby i k prostředkům k jejich získání.

Systémy a sítě informačních technologií správce a jeho partnerů jsou chráněny proti počítačovým podvodům, špionáži, sabotáži, vandalismu, požárům a záplavám, počítačovým virům, vniknutí do počítačů a útokům typu "denial of service". Provozovatel zajišťuje bezpečnost prostřednictvím postupů ochrany na úrovni serverů a aplikací.

Subjekty údajů jsou informovány o tom, že elektronické zprávy přenášené přes internet, bez ohledu na protokol (e-mail, web, ftp atd.), jsou zranitelné vůči síťovým hrozbám, které by mohly vést k podvodné činnosti, smluvním sporům nebo k vyzrazení či změně informací. Provozovatel přijme veškerá přiměřená opatření na ochranu před takovými hrozbami. Bude monitorovat systémy, aby zaznamenal a poskytl důkazy o jakýchkoli bezpečnostních incidentech. Monitorování systému rovněž umožní kontrolovat účinnost přijatých bezpečnostních opatření.

Vyřizování stížností

Správce údajů informuje zákazníka/uživatele, že v případě stížnosti může ze zákonných důvodů předat údaje zákazníka/uživatele společnosti Legal Labs Ltd. (sídlo: 1054 Budapešť, Honvéd utca 8, 1. patro 2, IČO: 01-09-382985, zastoupená Davidem Grüllem, e-mail: hello@payee.tech, webové stránky: https://payee.tech, dále jen "příjemce") jako zpracovateli údajů.

Předmětem předání údajů jsou: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, výše pohledávky, název pohledávky, datum uzavření smlouvy.

Informace o zpracování údajů příjemcem jsou k dispozici na následujícím odkazu:

https://payee.tech/legal/privacy-policy.

 

Ostatní ustanovení

Správce údajů si vyhrazuje právo jednostranně změnit toto oznámení o ochraně osobních údajů, a to po předchozím upozornění subjektů údajů prostřednictvím webových stránek www.lovesexshop.sk. Jakmile změna vstoupí v platnost, je subjekt údajů povinen, pokud nevznese námitky, přijmout změněné oznámení o ochraně osobních údajů tím, že bude pokračovat v používání webových stránek nebo služeb.

Stížnost na zpracování svých údajů můžete podat u Národního úřadu pro ochranu osobních údajů a svobodný přístup k informacím:

- Osobně: v Centru služeb zákazníkům úřadu na adrese 1055 Budapešť, Falk Miksa utca 9-11.

- Poštou: na poštovní adresu úřadu na adrese 1363 Budapest, Pf.: 9.

- E-mailem: na e-mailovou adresu úřadu kozerdekubejelentesek@naih.hu.

(Další kontaktní údaje: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, webové stránky: www.naih.hu).

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je platné od 25. května 2018.

Poslední aktualizace: 04.01.2024.

 

Nahoru